Joint leverer til Difi

Joint leverer til Difi

Skal levere arkiv- og dokumenthåndteringssystem til Direktoratet for forvaltning og IKT.

Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har valgt Joint Collaboration som leverandør av elektroniske samhandlingsløsninger. Avtalen har en økonomisk ramme på cirka 3 millioner kroner og løsningen skal være ferdig levert høsten 2010.

Samtlige av Difis 170 ansatte i Oslo og på Leikanger vil ta i bruk løsningen.

- Flere tilbydere svarte på anbudet, og valget falt på den leverandøren som totalt gav det beste anbudet, og som vi mener gir oss mest mulig fleksibilitet, samtidig som det ivaretar våre interne prosjektmedarbeideres behov, sier Jostein Fondenes, avdelingsdirektør for IKT-utvikling og -forvaltning hos Difi.

Det viktigste for Difis ved nyanskaffelsen var å oppnå kvalitetsheving og effektivisering av dokumentbehandlingen samt at løsningen skulle være fullt Noark 5-kompatibel. Samtidig ønsket de å tilrettelegge for miljøvennlig saksbehandling ved at saksarbeiderne i større grad arbeider elektronisk i stedet for papirbasert. I tillegg var det viktig at systemet skulle ha et enkelt brukergrensesnitt og være tilpasset den enkelte bruker.

Joint Collaboration leverer samhandlings- og dokumenthåndteringsløsninger basert på EMCs Documentum-plattform.

- Vi er svært stolte av å bli valgt som leverandør til en så toneangivende offentlig aktør som Difi, sier administrerende direktør i Joint Collaboration, Steinar Svinø.

- Dette er en verdifull kontrakt for oss, ikke bare på det økonomiske nivået, men også som en referanse. Det at vi vinner dette anbudet i konkurranse med godt etablerte leverandører, bekrefter at vår satsing på å utvikle et NOARK5-kompatibelt standardprodukt har vært riktig og det gir oss selvtillit som ny aktør i offentlig sektor.

Offentlig Sektor