Jubel for bredbåndspenger

Jubel for bredbåndspenger

IKT-Norge er fornøyd med regjeringens bredbåndssatsing på 632 millioner kroner i løpet av et drøyt år.

Finansministeren Kristin Halvorsen kunne i dag presentere et revidert budsjett som preges av en knallsterk norsk økonomi.

- Utviklingen i norsk økonomi er svært gledelig. Arbeidsledigheten går ned i hele landet, og nedgangen omfatter alle aldersgrupper. Den gunstige situasjonen i arbeidsmarkedet øker mulighetene for at flere kan få fotfeste i yrkeslivet. Dette er bra både for den enkelte og for landet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringens satsing på bredbånd med 225 ekstra millioner kroner er svært gledelig, mener IKT-Norge.

"Dette er en seier for IKT-Norges lobbypress for bredbåndsfond. Dette vil si at den sittende regjering totalt har bevilget 632 millioner kroner til bredbånd på et drøyt år. Dette er vi meget godt fornøyd med og det er nå håp for at de hvite flekkene på kartet endelig kan få bredbåndstilgang, " skriver IKT-Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nå skal alle få bredbånd

Stamnettet er sprengt

"IKT-Norge forutsetter at de bevilgede midler går til faktisk bredbåndsutbygging for å sikre alle like digitale muligheter. Vi er spent på reaksjonen fra de som har gitt uttrykk for at ekstra midler til bredbånd skulle være overflødig. Pengene må imidlertid ikke forsvinne inn i administrasjon, " mener IKT-Norge.

Organisasjonen synes det er gledelig at Finmark ser ut til å bli prioritert. Det mener IKT-Norge er sterkt nødvendig siden stamnettet er sprengt og det trengs store midler til utbygging av et transportnett i Finmark.

"Samtidig som vi gleder oss over den rekordhøye bevilgningen vil vi være på vakt og følge nøye med på hvordan pengene til bredbånd blir brukt. Dette gjelder særlig bevilgningene fra Kommunaldepartmentet. I gledens stund vil vi rette en sterk advarsel mot den praksis som Oslo kommune har lagt seg på i Bjørvika, nemlig å kreve grunnleie for å ha fiberkabel i bakken. Det offentlige kan ikke gi med en hånd og ta med den andre. Dette er ikke konstruktiv politikk for å fremme innovasjon og verdiskaping. IKT-Norge stiller seg for øvrig tvilende til det juridiske grunnlaget for å illegge en fiberavgift i Oslo. Det er imidlertid gledelig at Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rune Gerhardsen, sammen Venstre i Oslo ønsker å ta opp denne saken til vurdering. "

LES OGSÅ: Mobilt bredbånd kommer bare i byene

Kostnads- og rentedrivende

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, er mindre fornøyd med det rødgrønne bidsjettet, og frykter at Norge bli dyrere .

- Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen i dagens overopphetede arbeidsmarked ikke inndrar de skattemilliardene som kommunene har fått ekstra etter nyttår som følge av de gode tidene. Statsbudsjettets virkninger på etterspørselen må tilpasses tilgangen på arbeidskraft, sier adm. direktør i NHO Finn Bergesen jr.

I det reviderte budsjettet tar ikke Regjeringen tilstrekkelig hensyn til høykonjunkturen vi nå er inne i.

En slik overbudspolitikk som Regjeringen legger opp til burde vært unngått også i år med kommunevalg.

- Det er beklagelig at Regjeringen ikke følger rådene fra OECD og Det internasjonale pengefondet, IMF, om å benytte anledningen til å inndra uforutsette inntekter i sin helhet. Uforutsette inntekter bør brukes til å styrke budsjettbalansen, fremholder Bergesen jr. Veksten oppjusteres i etterspørselen etter arbeidskraft med 20.000 årsverk.

LES OGSÅ: Bredbånd: sjekk hastigheten selv

Offentlig Sektor