Kald it-fremtid for Norge

Kald it-fremtid for Norge

IKT-Norge mener grønne datasentre er fremtiden for norsk it-næring.

Nordmenn liker å fremstille seg selv som miljøvennlige og rene - i både tanke og miljø. IKT-Norge følger opp med et initiativ hvor de vil at Norge skal bruke sine komparative fortrinn for å bli gode på grønn it ved å være en havn for store datasentre.

- FN syns dette er kjempespennende, sa prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler i IKT-Norge til Computerworld i februar .

Ifølge Waaler vakte tankene om store "grønne" datasentre driftet i Norge oppsikt da generalsekretær Per Morten Hoff, på vegne av bransjeorganisasjonen, luftet tankene på OECDs Grønn it-workshop våren 2008 i København.

- Vi ble oppfordret av FN-organet UNCTAT til å gå videre med denne ideen. Norge kan for eksempel drifte e-gov-løsninger for ustabile land, sier prosjektlederen.

- Vil du kalle dette et høytflyvende prosjekt?

- Ja, det er viktig å holde et litt overordnet perspektiv på det internasjonale planet. Men vi er i gang med konkretisering av hva som skal til. Vi skal presentere vårt prosjekt på OECDs Grønn it-konferanse i slutten av mai i år i Danmark, sa Waaler.

Ny rapport

IKT-Norges Grønn IT-prosjekt la nylig frem en rapport om grønne datasentre for fornyingsminister Heidi Grande Røys. Ved å oppmuntre til grønne datasentre og fokusere på kontinuerlig bredbåndsutvikling, mener bransjeorganisasjonen Norge kan få en klimavennlig og fremtidsrettet industri. Det er også konklusjonen i den fremlagte rapporten.

- Nå har Norge muligheten til å kapre en plass på et område som vil være enda viktigere i fremtiden. Men det betinger at politikerne tør å satse – både i bredbåndspolitikken og i it-politikken, sier prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler Grønn IT i IKT-Norge i en pressemelding.

Rapporten ”Sky og fjordane” har tatt for seg både internasjonal teknologiutvikling som cloud computing, og status på datasentre i Norge. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor