Kan spare 4,8 milliarder

Kan spare 4,8 milliarder

Det offentlige kjøper nettverk for omlag 24 milliarder kroner årlig.

Det sa CTO i Broadnet Per Morten Torvildsen på Telecom World på Island.

- IKT-kjøp over statsbudsjettet utgjør 80 milliarder kroner. Jeg estimerer nettverk til 24 milliarder kroner. Det er fullt mulig å stoppe sløseriet og spare 20 prosent, sa Per Morten Torvildsen.

Samordning

Per Morten Torvildsen pekte først og fremst på at de ulike offentlige nettene ikke er samordnet, men fungerer isolert hver for seg. dersom disse nettene ble knyttet sammen og driften samordnet kan det spare store ressurser. Samtidig kan det gjøre nettene mer robuste enn i dag.

Uholdbart graveregime

Videre tok han for seg graveregimet som påfører enorme ekstraomkostninger

- Graving utgjør 80% av kostnadene ved utbygging av høyhastighetsbredbånd. Vi har 428 lokale graveregimer i Norge. Kostnaden varierer fra 200 til 4000 kroner per meter fiber – 2000% differanse. Saksbehandlingstid varierer fra halv dag til halvt år. EU vil innføre nye regler som kutter gravekostnadene med 30%. Ett regelverk som vil spare samfunnet for 450 milliarder på EU-basis, sa Torvildsen blant annet.

Lær av Storbritannia

- Vi kan lære av Storbritannia, som har satset på ett superdepartement og et supernett - Public Services Network. PSN er et ”nettverk av nettverk” for offentlig sektor, som syr sammen eksisterende kommersielle nett i et offentlig supernett. Eksempel: Det britiske forsvarsdepartementet går fra 19 separate nettverk til ett enkelt forsvarsnett, designet og driftet av en leverandør. Besparelsene er ventet å bli 7 milliarder over 10 år, sa Torvildsen.

I Storbritannia er målet 5 milliarder kroner i årlige besparelser.

Offentlig Sektor