Kantega-avtale med Oslo kommune

Kantega-avtale med Oslo kommune

Skal utvikle nytt saksbehandlingssystem basert på åpen kildekode.

Et nytt saksbehandlingssystem for boligsosialt arbeid i Oslo kommune skal utvikles med åpen kildekode av Kantega.

Kontrakten ble vunnet i en vanlig anbudskonkurranse, hvor åpen kildekode ikke var en del av spesifikasjonene.

Kontrakten er verdt 19 millioner kroner, som deles mellom kommunen og Husbanken.

Bare fordel med åpen kildekode

Lik saksbehandling for alle bydeler og høyere kvalitet i tjenesteleveringene er målet med det nye systemet. Ansatte i bydelene skal få et verktøy som takler målene for kartlegging, rapportering og styringsdata for kommunalt og statlig nivå.

Anbudet inneholdt krav om pris, funksjonalitet og det å forstå hva oppdraget innebar. Åpen kildekode skal brukes i hele løsningen, og det er en av de største kontraktene for åpen kildekode som er inngått i kommunenorge. Det innebærer også at Oslo Kommune kan gi saksbehandlingssystemet videre slik at andre kommuner kan nyte godt av det.

- Vi er stolte over å kunne være en foregangskommune på saksbehandling med åpen kildekode, og svært glade for at en løsning som også gir positive gjenbrukseffekter for andre kommuner. Vi ser på åpen kildekode som et modent og fullgodt alternativ til proprietære løsninger, sier Stein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune.

Les mer: Ulovlige bindinger i offentlige it-anbud

Vil sette standard

Kantega har levert tilpassede it-løsninger til norske kommuner i en årrekke, og har sterk tro på at kommuner fortsatt har mye å hente med bedre saksbehandlingssystemer. De ser på oppdraget til Oslo som en ny mulighet til å sette en standard for gode saksbehandlingssystem i kommunene.

- Norske kommuner har utfordrende saksbehandlingsprosesser som må forholde seg til høye prosesskrav og integrere mange informasjonskilder. Her kan gode it-systemer gi raske og kvalitetssikrede prosesser som kommer innbyggerne til gode., sier administrerende direktør Marit Collin i Kantega.

Les mer: Asker flykter fra Open Office

Offentlig Sektor