Kantega skal bygge pensjonsportal

Kantega skal bygge pensjonsportal

Norsk Pensjon AS har gitt Kantega oppdraget med å designe og utvikle portalen norskpensjon.no.

Portalen skal gi en samlet oversikt over alle pensjonsrettigheter som alle enkeltpersoner måtte ha opparbeidet seg.

Norsk Pensjon AS valgte Kantega som totalleverandør av ny informasjonsportal for pensjonsrettigheter på internett etter en anbudskonkurranse, hvor seks av Norges mest solide it-selskaper deltok, ifølge en pressemelding.

- Vi valgte Kantega av flere grunner. De kunne stille et sterkt team med erfarne nøkkelpersoner, og presenterte et godt teknisk løsningsforslag. Vi la også vekt på at Kantega har en solid prosess for systemutvikling og god kompetanse på brukeropplevelse, forteller Ingvar Strøm.

- Vi ser det som en stor tillitserklæring å bli valgt av den norske finansnæringen til å lage en pensjonstjeneste som skal brukes av så mange mennesker, forteller administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

Stort behov for informasjon

Mange nordmenn vet ikke hva de vil få i pensjon. De har ofte vært ansatt hos flere arbeidsgivere, og derfor tjent opp pensjon hos forskjellige pensjonsordninger. Til neste år skal alle personer i Norge få en samlet oversikt over sine pensjonsrettigheter i den nye pensjonsportalen norskpensjon.no.

- Det er et åpenbart behov for bedre informasjon til personer i yrkesaktiv alder om hvilke pensjonsrettigheter de har. Dette kan være rettigheter fra folketrygden, tjenestepensjon og individuelle pensjonsavtaler, sier daglig leder av Norsk Pensjon AS, Ingvar Strøm.

Eriksen lover at den nye pensjonsportalen skal bli sikker og brukervennlig. Målgruppen i første omgang er alle dem som i dag ikke vet hva de vil få i pensjon. Dernest vil de kunne bruke simuleringsverktøyene for å planlegge sin økonomi når de blir pensjonisert.

Første versjon av pensjonsportalen vil inneholder data fra de fleste livselskapene og flest mulig andre pensjonsinnretninger. Den gjøres tilgjengelig fra årsskiftet 2007/2008.

Les om:

Offentlig Sektor