Kartlegger offentlige it-kroner

Kartlegger offentlige it-kroner

Regjeringen, kommunene og SSB vil nå ha oversikt over hvor mye det offentlige bruker på it.

Computerworld kunne i september i fjor avsløre at ingen har oversikt over hva det offentlige bruker på ikt. Det har nå regjeringen sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB) tenkt å gjøre noe med.

- Ja, Fornyingsdepartementet og KS erkjenner at det ikke finnes noe godt tallgrunnlag, og SSB samler heller ikke inn det brukerne ønsker. Vi må gjøre noen grep i samarbeid med kommunene og Direktoratet for forvaltning og ikt for å få bedre oversikt, sier rådgiver Per Erik Gjedtjernet i SSB.

LES OGSÅ: Ingen oversikt over offentlige it-kostnader

Onsdag forrige uke ble det arrangert et heldagsseminar for å kartlegge hvilke områder man skal samle inn tall fra og hva som regnes som it-kostnader. Den største jobben ligger i å identifisere kostnadene korrekt.

- På noen områder kan det være enkelt, på andre områder vanskelig. Vi har så langt konsentrert oss om investeringer. Nå skal vi gå vekk fra investeringsbegrepet, og benytte kostnadsbegrepet, sier Gjedtjernet.

Det vil med andre ord si at det skal bli mulig å få en oversikt over kjøp av konsulenttjenster, utviklingskostnader og drift.

Computerworld 26. september 2008.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys er fornøyd med at det nå jobbes aktivt med å kartlegge offentlige it-kostnader.

- Jeg registrerer med glede at SSB fortsetter å videreutvikle statistikken for ikt i offentlig sektor, herunder et bedre kunnskapsgrunnlag for ikt-utgiftene i det offentlige. Kunnskap og bevissthet om kostnadene er en viktig forutsetning for å skape sikkerhet om at det offentlige bruker pengene på en best mulig måte, sier Grande Røys.

Kommunene først

På onsdagens seminar deltok både SSB, Fornyingsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), arbeidsgruppen for ikt-statistikk og representanter fra kommune og stat.

LES OGSÅ: It-reform dramatisk for it-sjefer

Ifølge Gjedtjernet er det ulik praksis for regnskap i statlige foretak og kommunene, og de vil i første rekke konsentrere seg om kommunene. De tar sikte på at arbeidet skal være ferdig til neste års KOSTRA-undersøkelse, som gjennomføres ved årsskiftet.

Det området som det er størst utfordring rundt, er hvordan ikt-utgiftene skal føres. Det ble brukt mye tid på dette under onsdagens seminar.

Det er sannsynlig at man bruker egne poster for å identifisere utgiftene. Spørsmålet blir bare hva man skal legge inn i hver post.

-Vi har en vei å gå, og vi må jobbe oss ned i detaljene, sier Gjedtjernet.

LES OGSÅ: - FAD mangler pondus

Offentlig Sektor