Kineserne vil lage nytt Windows

Kineserne vil lage nytt Windows

Produsenter av operativsystemer samarbeider for å utfordre Microsoft.

China Standard Software (CSS) og National University of Defence Technology (NUDT) har signert en strategisk partneravtale for å bygge et operativsystem for det kinesiske markedet.

Operativsystemet, kalt Neokylin, kan ende opp med å gi dominerende Microsoft en utfordring. Det foreligger allerede planer om utstrakt bruk i offentlig sektor, deriblant i forsvarsøyemed, men ifølge CSS er avtalen også ment for å bane vei for å gi kineserne et større miljø for operativsystemer.

Neoshine + Kylinos

CSS produserer fra før desktop-varianten av den Red Hat-baserte Linux-distribusjonen Neoshine, og porteføljen inneholder varianter ment for både myndigheter, private selskaper og personlig bruk. I sin tid fikk de støtte fra myndighetene til prosjektet, blant annet for å være et alternativ til piratkopiering.

NUDT har fra før laget operativsystemet Kylinos, basert på Mach og Freebsd, som frontes som et sikket alternativ til utenlandsk programvare som Windows.

Begge to gjør det bra målt i brukerandeler hos myndighetene, men Microsofts Windows er fortsatt dominerende i landet. Ifølge Gartner-tall er imidlertid halvparten av Windows-installasjonene piratkopier.

Offentlig sektor

Mange av landets egne operativsystemer har opplevd det samme, og enkelte har sett seg nødt til å gi ut programvaren gratis. Men kinesiske myndigheter er altså en storkunde, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å støtte lokalt næringsliv. Derfor tror Gartner-analytiker Matthew Cheung at Neokylin først og fremst vil rette seg mot myndighetene og finanssektoren.

Dog understreker han at de to hver for seg har rettet seg mot disse sektorene i lengre tid, og at det dermed ikke nødvendigvis tilføres noen nye verdier i avtalen.

Slippdatoen for Neokylin er foreløpig ukjent, og Microsoft har ikke vært tilgjengelig for kommentar overfor Computerworlds nyhetstjeneste.

Offentlig Sektor