Kjemper om hundrevis av millioner

Kjemper om hundrevis av millioner

Fem skal konkurrere om Autosys-arbeid. Skandaleprosjektet er igjen på veien.

Fem leverandører er invitert til å konkurrere videre om utviklingsarbeider knyttet til Statens vegvesens nye dataløsning for kjøretøy- og førerkortregister.

De fem er Accenture, Bouvet, EDB, IBM med Ciber og Bekk som underleverandør, og Steria. Alle har allerede vært gjennom en prekvalifiseringsprosess, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Prosjektet i grøfta

Autosys er et av Norges eldste og tyngste offentlige it-systemer. Statens vegvesen skulle egentlig ha skrotet systemet, men systemet vil i mer eller mindre grad ha et forlenget liv frem til 2014.

Dette skyldes en av de største skandaler i Norges offentlige it-historie. I 2007 stoppet Statens vegvesen sitt eget prosjekt Au2sys etter en intern rapport med knusende kritikk. Computerworld fikk den gangen tak i rapporten og kunne avsløre at Vegvesenet ikke hadde kontroll på kostnadene og at styringen var svært mangelfull.

På rett vei

- Fristen for å levere tilbud er 1. oktober. Vi forventer å inngå kontrakt innen 31. januar 2011. Vi vil derfor parallelt med leverandørenes tilbudsarbeid forberede seg på både forhandlingsfasen, løsningsbeskrivelsesfasen og leveranseforberedelser, sier fungerende prosjektleder Steinar Rask i meldingen.

Ved ferdigstillelse i 2014 vil Statens vegvesen ha brukt nærmere 750 millioner kroner på systemet, som vil være et av de største og mest komplekse ikt-løsninger i offentlig sektor.

Autosys-prosjektet skal modernisere det nasjonale kjøretøy- og førerkortregisteret gjennom kundefokus, effektivisering av arbeidsprosesser og enhetlige IKT-løsninger.

Statens vegvesen skriver at systemet ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, og dagens Autosys ikke tilfredsstiller kravene til en moderne ikt-løsning.

Den nye løsningene skal være mer tilpasset dagens informasjonsbehov, funksjonalitet og integrasjon med andre interne og eksterne systemer.

Lite ferdigpakket

- Innen dette området finnes det ingen hyllevareprodukter eller andre lands løsninger som kan benyttes, så mye av arbeidet vil være rene utviklingsoppgaver, sier Rask.

Foruten Statens vegvesen vil flere, blant annet Tollvesenet, politiet, bilforhandlerne og forsikringsselskaper være storbrukere av Autosys.

Tollvesenet er bruker av Autosys ved blant annet bilskiltet med Vegvesenets kjøretøysregister når de nå starte avansert kamerovervåkning av Norges grenser.

- Fra å bruke flere systemer med for lav kvalitet og gammel teknologi, vil vi få en framtidsrettet, brukervennlig og driftssikker ikt-løsning, sier Rask.

"Prosesser og rutiner mellom offentlige etater skal standardiseres for å sikre enhetlighet, forutsigbarhet og etterprøvbarhet. Kundenes behov og ønsker møtes gjennom fleksibilitet, tilgjengelighet og flere elektroniske selvbetjeningstjenester", heter det videre i meldingen.

Offentlig Sektor