Kjernejournal vil kreve lovendringer

Kjernejournal vil kreve lovendringer

Både lovverk og forskrifter må tilpasses, mener Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det skal etableres en nasjonal kjernejournal for norske pasienter. Helsedirektoratet har utarbeidet en fremdriftsplan som tilsier at de første pasientene skal teste løsningen i 2013.

Les saken her: Vil ha kjernejournal fra 2013

Det er gode nyheter for Anne-Grete Strøm Erichsen, som ønsker å få mer fart på samhandling i helsesektoren.

– Slike journaler vil kunne gi viktig informasjon om pasienten. Dermed kan en redusere risikoen for skade og feilbehandling, sier hun i en pressemelding.

Preges av forskjell

I dag preges helsesektoren av mange ulike aktører, og store forskjeller i hvordan pasientinformasjon struktureres, behandles og deles.

– På lang sikt skal den nasjonale kjernejournalen være en integrert løsning på tvers av helsesektoren, sier Strøm-Erichsen.

Opplysningene skal kunne være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov og for pasienten selv.

– Selv om det er viktig at kjernejournalen opprettes for alle, skal pasienter kunne reservere seg på hele eller deler av innholdet i journalen, understreker helse- og omsorgsministeren.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Flere pilotprosjekter

Før en kan etablere en ordning med kjernejournal må lovverk og forskrifter tilpasses.

– Så snart dette er på plass, ønsker jeg at en starter et pilotprosjekt på dette så raskt som mulig, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Målet er å øke pasientsikkerheten under behandling, ved at helsepersonellet får tilgang til oppdatert og riktig informasjon om diagnoser, behandling og medisiner.

Computerworld It-helse kommer neste uke med et stort oppslag om kjernejournal.