Knallstart for nettvalget

Knallstart for nettvalget

I år kan innbyggerne i tolv norske kommuner stemme på nett. På de to første dagene valgte 7200 av dem å gjøre det. Det er tre ganger så mange som forrige gang.

Nettvalg ser ut til å ta av i Norge. Blant de som har muligheten til det, valgte tre ganger så mange som sist å forhåndsstemme på nett i starten av denne uken. Og Kommunaldepartementet er positivt overrasket.

Forsøk

Det er i år tolv kommuner som har fått være med på forsøksprosjektet med nettavstemning. Kommunevalget i 2011 var første prøvesten, men nå er prosjektet utvidet med to nye kommuner.

Og korrigert for økningen i antall kommuner, er det altså en kraftig økning i år.

- Vi er positivt overrasket. Det er jo stor skepsis til internettavstemninger.

Det sier Eli Blakstad, som er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. De er ansvarlige for prosjektet evalg.stat.no.

Hun håper dette er et tegn på at folk vil bruke stemmeretten i større grad, nå som det er blitt lettere tilgjengelig for en del.

- Særlig velgere med nedsatt funksjonsevne føler nå for første gang at de får lov til å gå til valg på en skikkelig måte, sier hun.

Startet mandag

Muligheten til å forhåndsstemme åpnet mandag i denne uken for kommunene Hammerfest, Tynset, Radøy, Ålesund, Bodø, Vefsn, Sandnes, Bremanger, Mandal, Re, Larvik og Fredrikstad.

Til sammen bor det litt i underkant av 350.000 i de tolv kommunene, blant dem Erik Kruse i Fredrikstad, som har forhåndsstemt allerede.

- Det gikk egentlig veldig «smooth». Ukomplisert og lett, sier han.

Kruse forteller at opplevelsen var god, han synes systemet ga et godt og sikkert inntrykk.

- Jo enklere, jo bedre. Jeg stemmer uansett, men dette var en fin og enkel måte å gjøre det på, sier han.

Han identifiserte seg med Bankid-brikken sin, og fikk en bekreftelse i etterkant, som var betryggende.

- Jeg synes egentlig det var fint, jeg, sier han.

- Det er stemmegivningen som blir viktig, ikke hvilket lokale jeg gjør det .

- Synes du alle bør få stemme på internett?

- Ja. Jeg er for.

Nettvalg verden rundt

I mange land verden rundt legges det nå til rette for nettvalg. Blant annet skal Island åpne for nettstemmer i år, og Sverige planlegger å sette i gang i 2018.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa skal komme til Norge i forbindelse med valget, for å observere gjennomføringen og for å lære.

Du kan finne mer informasjon om årets e-valg på Kommunaldepartementets websider.

Offentlig Sektor