Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia Commons

FALLER PÅ PLASS: Puslespillet blir komplett med bruk av fellestjenester i Skedsmo kommune. Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia Commons

Kommune sparer tid og penger med Altinn

Digitale kommunale tjenester ved hjelp av offentlige fellestjenester kan gi betydelig effektivisering. Det viser en ganske liten tjeneste i Skedsmo kommune.

Alle som ivrer for en høyere grad av digitalisering i offentlig sektor – fra moderniseringsministeren til Difi, Direktoratet for e-helse og andre aktører – peker på utstrakt bruk av felles komponenter som veien å gå.

Det er logisk, med godt designede komponenter som enkelt lar seg bruke gang på gang, slipper de enkelte enhetene i offentlig forvaltning å gjenoppfinne hjulet når de trenger funksjonalitet som allerede er realisert i en komponent.

Høye ambisjoner

Paradeeksempelet på vellykket digitalisering i offentlig sektor er Altinn, og der finnes også et utvalg av nasjonale felleskomponenter. Det har Skedsmo kommune satt i gang med å utnytte, skriver Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør i Skedsmo kommune, på Forenklingsbloggen til Brønnøysundregistrene.

I bloggen skriver Pedersen at «Skedsmo kommune har mål om å være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning». Han påpeker at dette forutsetter en fleksibel plattform som muliggjør kombinasjon av nasjonale data og tjenester med lokale løsninger og informasjon. Dette må til for å lage gode innbyggertjenester, og det var bakgrunnen for at kommunen inngikk en samarbeidsavtale med Altinn i 2016.

Startet i det små

Den første tjenesten som en følge av dette samarbeidet var løsningen «Søke fri fra skolen». Den kombinerer data fra folkeregisteret og interne systemer, som det dermed ikke trenges å spørres etter i selve tjenesten. Dette har gjort at tiden det tar å søke fri fra skolen har blitt redusert fra 15 til seks minutter. Pedersen opplyser at denne tjenesten ble en av kommunens mest brukte, og at de mottok totalt 2.150 slike søknader gjennom tjenesten i 2016.

Dette betyr at innbyggerne i Skedsmo har spart 576 timer ved å bruke den nye tjenesten. Dette er bare ett av 44 digitale skjemaer Skedsmo kommune har i dag. Dersom tilsvarende forenklinger hadde vært gjort for dem alle, som til sammen utgjør 20.000 innsendinger i året, regner Pedersen ut at gevinsten for innbyggerne blir til 2.666 sparte timer.

Større besparelser

For selve kommuneadministrasjonen blir innsparingene større. Med dagens skjemaløsning uten gjenbruk av data blir det ofte feil i søknadene. Det medfører mye ekstraarbeid for saksbehandlere, slik at gjenbruk og automatisering vil effektivisere behandlingen, og redusere sannsynligheten for feil.

Pedersen estimerer at kommunen vil kunne spare 6.000 arbeidstimer dersom alle de 20.000 digitale skjemainnsendingene hadde blitt gjort på samme måte som fritakssøknaden for skolen.

Inviterer til samarbeid

I Skedsmo kommune bor omlag én prosent av landets innbyggere. Pedersen mener at dersom hele kommune-Norge hadde samkjørt seg og gjenbrukt de samme tjenestene, så handler det om «over 200 millioner kroner i sparte kostnader per år for kommunene», skriver han.

Digitaliseringsdirektøren avslutter innlegget sitt med en invitasjon om samarbeid med andre kommuner. Skedsmo kommune ønsker å dele erfaringer, kode og kompetanse med andre, og håper på at KS kan bidra med å etablere en modell for forvaltning og samarbeid, i håp om at flere vil utvikle tjenester på samme plattform.

Offentlig Sektor