Kommuneavtaler til Atea

Kommuneavtaler til Atea

13 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland velger Atea som sin leverandør av it-utstyr og it-tjenester

Atea AS skriver rammeavtale med kommunene Haugesund, Karmøy, Stord, Kvinnherad, Tysvær, Etne, Tysnes, Fitjar, Bømlo, Bokn, Vindafjord, Sveio og Utsira på leveranse av it-utstyr og tjenester.

Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år, ett år av gangen. Totalverdien er estimert til 160 millioner kroner.

- Kommunene på Haugalandet og Sunnhordland har vært en viktig og spennende kundegruppe for Atea i fire år. Vi ser på denne nye avtalen som en tillitserklæring og ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Dag Fodstad, administrerende direktør i Atea i en pressemelding.

Atea ble valgt etter anbudskonkurranse der selskapet kom ut som den leverandøren med det mest økonomisk fordelaktige tilbudet. Andre områder som virket inn på avgjørelsen er Ateas elektroniske bestillingsprosess, en effektiv logistikk og et godt utbygd konsulent- og serviceapparat.

- Effektivisering av driften og utvikling av det kommunale tilbudet har høy prioritet hos kommunene og dette krever at vi har en solid it-infrastruktur. Det er derfor avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, noe Atea har vist at de kan være," sier Anders Agdestein, innkjøpsansvarlig for kommunesamarbeidet.

Offentlig Sektor