Kommunene lar oss ikke slippe til

Kommunene lar oss ikke slippe til

Digitale selvbetjeningsløsninger på nett går smertelig langsomt. Det viser en ny rapport fra IKT-Norge.

– Innbyggerne vet hva de kan få, men offentlig sektor er ikke i nærheten av å tilby det, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Smertelig langsomt

IKT-Norge har sommeren 2014 gjennomført en kartlegging av brukeropplevelsen av offentlige tjenester på nett. Kartleggingen tar utgangspunkt i at du skal ha en inngang til offentlige digitale tjenester og at dette skal skje via den kommunen man bor i. Det digitale gir offentlig sektor mulighet til å fremstå som en samlet sektor med oversiktlig struktur og selvbetjeningsløsninger som gjør det enklere å være innbygger. IKT-Norge gjennomførte tilsvarende kartlegging i 2011, og det viser seg at utviklingen av digitale selvbetjeningstjenester på nett går smertelig langsomt i offentlig sektor.

- Årets kartlegging viser at det er lite eller ingen utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggerne. Dette på tross av høyt politisk fokus og at innbyggerne er digitalt kompetente og smarte, sier Austlid.

Sløsing

Den langsomme digitale utviklingen i kommunene går ut over servicen til innbyggerne, effektiviteten i offentlig sektor og ikke minst sløsing med offentlige midler. Dette er et argument inn i kommunesammenslåingen og debatten om mer effektive kommuner.

Digitalisering har de siste årene hatt høyt politisk fokus, men realiteten er at dette kun er festtaler. Regjeringer fra Bondevik, via Stoltenberg og til Solberg har hatt fornying og en enklere offentlig sektor vært et politisk mantra.

Offentlig sektor er ikke brukervennlig og det er enklere for innbyggerne å oppsøke et offentlig kontor eller å ta en telefon enn å kunne få tak i digitale selvbetjeningsløsninger. Med en digitalt kompetent befolkning og god infrastruktur går norsk offentlig sektor dermed glipp av en unik mulighet til å fornye, forbedre og forenkle, og ikke minst spare fellesskapet for enorme ressurser, sier Austlid.

Les om:

Offentlig Sektor