Kommunene må bære krisepakken

Kommunene må bære krisepakken

Regjeringen skal bruke 60 millioner kroner på it i kommunene. Forutsetningen er at kommunene selv spytter i minst 240 millioner, noe de er veldig skeptiske til.

I regjeringens krisepakke ligger det 60 millioner kroner til digital fornying i kommunene. Dette skal komme i form av en støtteordning til prosjekter som ønskes gjennomført, og staten skal spytte i 20 prosent i hvert prosjekt.

- Dette er lite attraktivt for kommunene, sier Svein Erik Wilthil, underdirektør for ikt i KS.

Bakgrunnen for de negative tilbakemeldingene som han har fått fra kommunene, er at de selv må ta en alt for stor del av kaken. Hele 80 prosent må dekkes av kommunene selv.

LES OGSÅ: 100 it-millioner i krisepakken

Støtteordningen skal forvaltes av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), som i disse dager jobber intenst med å få ferdig retningslinjene for tildeling. Direktør Hans Christian Holte ser utfordringen med at kommunene må ta en så stor del av kaka.

- Det er krevende for kommunene å hive seg rundt. Det som er mest krevende, er å finne tid og egenfinansiering. Likevel kan ordningen fungere som en ekstra drivkraft i prosjekter som allerede er i gang, sier Holte.

Problemet er at det kun er de store kommunene med romslig økonomi og større it-avdelinger som vil kunne ha prosjekter i bakhånd, eller har prosjekter med muligheter for utvidelse.

Nasjonal dugnad

KS stiller seg tvilende til at kommunene starter opp egne prosjekter for å støtte regjeringens kriseplan og dermed bære største delen av lasset selv.

Wilthil har derimot en større plan. For å få mest mulig ut av hver enkelt it-krone, ønsker han å samle flere kommuner om én stor plan for å bygge elektroniske tjenester på nett.

- Vi er klare til å sette i gang en nasjonal plan for nettbaserte tjenester raskt. Vi har gjort oss erfaringer med dette fra før, som vi vil bruke som underlag, sier Wilthil.

LES OGSÅ: Slik skal vi snu krisen

Om prosjektet får den støtten som er nødvendig, vil Wilthil samle 100 kommuner for å legge elektroniske tjenester på nett. Det kan dreie seg om søknader til barnehage og skole, kulturtiltak og så videre.

Wilthil ser for seg at en støtte på 10 til 15 millioner kroner fra staten ville gi det nødvendige puffet. Han ser for seg en total ramme på nærmere 100 millioner kroner, om man regner med ressurser fra kommunene, samt investeringer.

- Med en nasjonal plan får vi større synergier enn om hver enkelt kommune skulle kommet med sitt lille prosjekt, sier Wilthil.

Difi-sjefen er positiv til signalene fra KS.

- Det er en interessant tanke, særlig fordi vi er opptatt av at pengene ikke skal smøres for tynt utover, men gjerne gå til større prosjekt, sier Holte.

Denne saken er et utdrag av en av nyhetssakene i siste utgave av Computerworlds papiravis.

KOMMENTAR: - It-bransjen glemt i krisen

Les om:

Offentlig Sektor