Kommunene vil styres på it

Kommunene vil styres på it

Ifølge Ikt-Norges undersøkelse ønsker kommunene mer statlig styring.

Ikt-Norge har gjennomført en kommunekartlegging for 2012.

Den viser at kommunene ønsker mer statlig styring.

Dette mener bransjeorganisasjonen er et politisk paradoks, i sammenlignet med den løpende politiske diskusjonen om lokal selvråderett.

- Kommunene ønsker styring slik at innbyggerne får samme tilbud overalt. Dagens praksis er hverken bra for kommunekassa eller innbyggerne som får dårligere service fra offentlig sektor, sier Heidi Austlid som er direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge i en pressemelding.

Innbyggerne på nett

Ikt-Norge har gjennomført en kartlegging av kommunenes digitaliseringsinnsats og innbyggertjenester på nett. I en pressemelding skriver de at kartleggingen er besvart av 50 prosent av kommunene. Bakgrunnen for kartleggingen er at regjeringen har lagt fram digitaliseringsprogrammet "På nett med innbyggerne". Dette gjelder kun statlig sektor.

"Regjeringen vil ikke forplikte kommunene fordi de mener den lokale selvråderetten er viktigere en nasjonal styring. Ikt-Norge mener digitale tjenester er infrastruktur på lik linje med vei, og må dermed være en felles nasjonal satsing", står det videre i meldingen.

Selvråderett

Av kartleggingen går det frem at 77 prosent av kommunene ønsker å bli forpliktet av regjeringen i digitaliseringsarbeidet. Kommunene vil la den lokale selvråderetten vike.

Kommunene ønsker å bruke felles nasjonale løsninger. I dag må hver kommune selv ta regningen og får ikke bruke løsninger som staten har utviklet. Eksempelvis er det kun få kommuner som får lov til å bruke Altinn.

- Ikt-Norge mener digitalisering av det offentlige tjenestetilbudet kan frigi milliardbeløp for offentlig sektor og vil i tillegg gi bedre innbygggerservice ved at innbyggerne kan betjene seg selv som de gjør i banken. Det har de klart i både Sverige og Danmark, sier Austlid videre.

Ikt-Norge ser til Danmark hvor innbyggerene betjener seg i stor grad selv, og hvor de har beregnet at kommunene hvert år kan spare 700 millioner kroner ved digital saksbehandling. I tillegg kan de spare 2 milliarder ved mer effektiv it-bruk i hele kommunesektoren, og 3 milliarder årlig i portokostnader ved bruk av digital postboks for alle innbyggere.