Kommuner henger etter på grønn it

Kommuner henger etter på grønn it

65 prosent av norske kommuner sliter med grønn it. - Handler om bevissthet, sier KS.

Randaberg i Sør-Norge er miljøkommune. It-ansvarlige Ingulf Tou har innført grønn it på alle nivåer det er mulig. Tynne klienter, strømsparer på serverrommet, og hjelp til hjemmejobbing.

- Dette er handler mye om å være fornuftig. Kommuner kan spare mye, sier han.

Men Tou har mange kolleger i Norge som er uvitende om grønn it, viser en undersøkelse gjennomført av KS. Over halvparten mangler en klar strategi for å bruke miljøvennlig teknologi.

Ifølge rapporten "IKT-kartlegging i kommunene", som ble publisert i mai i år, har flestparten av it-avdelingene i Norges kommuner ikke satt seg inn for fult i grønn it. På spørsmålet "Har kommunen innarbeidet energi- og miljøtiltak i styringsdokumenter for IKT?" svarer 65,1 prosent:

- Nei.

Må gjøres en jobb

I undersøkelsen er 249 kommuner, eller godt over femti prosent med. Dermed er resutlatene rimelig representativ for hele Norge.

Bare 20,9 prosent har innarbeidet energi og miljøtiltak, mens 14,1 prosent svarer se ikke vet.

- Ja, det er helt sikkert at det må gjøres en jobb her, uansett hvordan man ser på det, sier Withil.

Relativ nytt

Også når det gjelder miljøkrav i anskaffelsesdokumenter har et mindretall av kommunene tatt steget ut. Bare 41,4 prosent av respondentene har innarbeidet miljøkrav i anskaffelsesdokumenter for it-løsninger. Flere enn det, 45 prosent, svarer direkte at de ikke har kommet så langt i prosessen, mens 13,7 prosent ikke kan svare på spørsmålet.

Det betyr at kommune-Norge fremdeles har en lang vei før miljøtiltakene er forankret i arbeidsmetodene. Men Wilthil mener dette vil gå sin vei.

- Dette er en relativ ny problemstilling, det er ikke så lenge siden begrepet "grønn it" ble innført. Vi ser at det stadig kommer sterkere, også innenfor EU fokuseres det veldig på dette. Kommunene i Norge vil ta dette etter hvert, sier han.

KS har et strategidokument, hvor saker som redusert strømbruk er beskrevet.

- Det gjelder ikke bare it-avdelingen men også hvordan teknologi kan bidra til at hele kommunen kan jobbe mer miljøvennlig. Det handler om styring av strøm og varme i hele kommunene, ikke bare i serverrommet, sier han.

Mer enn servere

Norges største kommune, Oslo, har kommet et stykke på vei med innføring av grønn it. Kommunen har lagt mest vekt på det i innkjøpsprosessen.

- Grønn it er mest synliggjort på pc-siden og printersiden, med tanken på strøm og støy, sier avdelingsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo, Tor Fjellstad.

I tilegg vil kommunen utvikle nye strategier som støtter miljøvennlige prosesser som bruk av videokonferanse. Her er tolketjenesten i hovedstaden kommet langt.

- Vi ser på tolketjenesten som godt eksempel på hvordan videokonferanse kan gjøre tjenesten mer effektiv, men også spare mye reising. Ut fra det utvikler vi en konferanseløsning for hele kommunen, sier han.

Han påpeker at det ikke er bare innkjøp av nye og bedre servere eller annet utstyr som gjør en kommune grønn på it.

- Det handler like mye om opplæring. Bare å kjøpe noen nye serverklynger. Brukerkompetanse er like viktig. Det er en helhet i det, sier han.

Fornuftige valg

Randaberg kommune ser på seg selv som "den grønne landsbyen". For it-lederen Tou er grønn it et viktig ledd i det. It-avdelingen har formulert en strategi som har følgende punkter områder:

  • Virtualisering av servere som fører til mindre antall maskiner
  • Innkjøp av nye servere med ny strømsparende teknologi (Blade)
  • Automatisk nedstengning av servere etter behov
  • Bruk av "Tynne Klienter" i stedet for PC
  • Multifunksjonsmaskiner (MFM). Dette reduserer behovet for et stort antall printere
  • Printing på begge sider av papiret
  • Ekstern pålogging som reduserer behov for reiser
  • Resirkulering av gammelt utstyr
  • Muligheter for å jobbe hjemmefra
  • Slå av strømmen på utstyr ved arbeidsdagens slutt

En fin rekke med punkter. Mener Tou at det fungerer bra?

- Ja, men det har vært krevende. Vi så på dette som et langsiktig perspektiv, og hadde allerede en del i vår strategi, som blant annet tynne klienter. Vi fikk dermed en bra start med vår grønne politikk, sier Tou.

Han mener at "grønn it" er et fint navn og et fint mål, men ikke medfører veldig mye som en it-avdeling ellers ikke bør ha på blokka.

- Mye av grønn it er jo sunn fornuft. Det er ikke lett å skille mellom hva vi gjør fordi det er grønn it, eller fordi det er fornuftig å gjøre. Selvfølgelig må vi jobbe med å spare strøm når det koster så mye penger,

Til tross for det, er en godt formulert strategi for grønn it bra for en kommunal it-avdeling.

- Det fungerer bra som argument for å få mer penger til utskifting av gammelt utstyr, sier Tou.

Offentlig Sektor