Kraftig økning i selvangivelser på nett

Kraftig økning i selvangivelser på nett

Antall selvangivelser for personlig næringsdrivende som er fylt ut og levert på nett er i sterk vekst.

Fristen for innlevering av selvangivelsen gikk for næringsdrivende ut lørdag 31. mai. Andelen personlig næringsdrivende som har fylt ut og levert selvangivelser på nett har økt med 50 prosent fra i fjor, melder Skattedirektoratet.

Skatteetaten lanserte i år en ny løsning med forhåndsutfylt selvangivelse og en forbedret tjeneste for levering av selvangivelsen på nett for personlig næringsdrivende. Målgruppen for denne tjenesten var de rundt 100 000 næringsdrivende som ikke benytter hjelp fra regnskapsfører.

Færre feil

Innenfor denne gruppen finner vi mange næringsdrivende med enklere næringsforhold innenfor bransjer som for eksempel jordbruk, fiske, it, bedriftsrådgivning, helse og annen tjenesteyting.

- Brukervennlige og elektroniske publikumsløsninger er et svært viktig satsingsområde for oss. Erfaringer viser at nettleverte selvangivelser inneholder færre feil enn papirleverte. Den nye tjenesten gjør det enklere for skattytere å levere selvangivelsen riktig, til stor fordel både for skattyterne selv og Skatteetaten, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.

Foreløpige tall viser at av de 100 000 næringsdrivende som er i målgruppen for den nye nettjenesten, har til nå omtrent 60 000 levert elektronisk. Totalt forventer skattedirektøren at 75-80 000 i denne gruppen vil levere elektronisk.

Offentlig Sektor