Krangler om el-billetter

Krangler om el-billetter

Kollektivselskapene krangler om ansvaret for det fortsatt uferdige elektroniske billettsystemet i Oslo. Ingenting tyder på at det blir klart til bruk med det første.

I 2005 ble det installert nytt billettutstyr i trikker, busser og på stasjoner rundt om i hovedstaden. Nå, tre år seinere, er det ingenting som tyder på at det elektroniske billettsystemet blir klart til bruk med det første. Hovedproblemet ligger i at de ulike aktørene i det som etter hvert har utviklet seg til en farse, henholdsvis Ruter, Kollektivtransportproduksjon (KTP) og NSB, ikke klarer å bli enige om betalingen.

LES OGSÅ: 20 år uten el-billett

Aftenposten melder i dag om at det er store motsetninger mellom de involverte partene om hvem som har ansvaret for forsinkelsene. Resultatet kan bli at hele prosjektet om et felles billettsystem skrinlegges. Ifølge en epost fra en sentral person i sporveissystemet adressert til prosjektlederen hos den franske leverandøren av billettutstyret til Sporveiene, Thales, har innføringen av billettsystemet utviklet seg til en kamp mellom Ruter, KTP og NSB, skriver Aftenposten.

Forsøkene på å få på plass et felles billetsystem i Oslo og Akershus kan ha kostet så mye som 600 millioner kroner. Store deler av utstyret som ble utplassert for tre år siden er forlengst ramponert. Det foreligger ingen konkrete lanseringsdatoer for det nye systemet, som har fått navnet Flexus.

Offentlig Sektor