Krangler om offentlig e-handel

Krangler om offentlig e-handel

Norge skal lede en EU-satsing på offentlige elektroniske innkjøp. Avgjørelsen vekker reaksjoner.

I Computerworld i slutten av mai kom det frem at Staten og kommunene må ehandle 17 ganger så mye som i dag for å nå regjeringens mål om at 25 prosent av driftsinnkjøpene i offentlig sektor skal foregå elektronisk innen utgangen av 2009. Statistikken viser at kun 1,46 prosent av innkjøpene skjer elektronisk i dag. Ikke engang Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) bruker portalen for offentlige elektroniske innkjøp, ehandel.no.

Kort tid etter Computerworlds oppslag publiserte departementet en melding om at Norge skal lede en EU-satsing på offentlige elektroniske innkjøp. Målet med prosjektet er kort fortalt å gjøre det enklere for offentlig sektor i alle europeiske land å gjøre innkjøp på tvers av landegrensene.

- Dette er en anerkjennelse av norsk it-kompetanse og en mulighet til å delta i den europeiske utviklingen av offentlige tjenester, kommenterte en stolt statssekretær Wenche Lyngholm i FAD.

Beslutningen om at Norge skal lede denne satsingen, er et resultat av Norges deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP).

LES OGSÅ: Skivebom for e-handel

Offentliggjøringen vekker reaksjoner. Abelias Paul Chaffey er blant kritikerne av regjeringens ehandelspolitikk, og hevder at det er en skandale at det kun omsettes for 1,9 milliarder kroner over innkjøpsportalen.

- Hvis man har sans for ironi, er jo dette en morsom sak. Det er litt synd på EU hvis våre svake resultater på området skal vise vei for andre land. Da tror jeg kanskje de burde lære av noen helt andre, sier han.

Nå er han lei av Fornyingsdepartementets fokus på en målsetning som han mener virker uoppnåelig.

- Det er fryktelig frustrerende at en minister kan stå på en talerstol og gang på gang insistere på å oppnå 25 prosent, og så går det helt feil vei, fortsetter Chaffey.

Misforstår målet

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som skal lede arbeidet, og fungerende avdelingsdirektør André Hoddevik vil være prosjektdirektør. Han er oppgitt over Chaffeys utsagn, og mener at han har misforstått hva disse 25 prosentene innebærer.

Målet er nemlig, ifølge Hoddevik, at 25 prosent av volumet fra offentlige driftsinnkjøp skal være helt eller delvisskaffet tilveie gjennom konkurranser basert på elektroniske prosesser for samhandling med næringslivet. Dette omfatter atskillig mer enn kun antall ordrer gjennom ehandel.no.

- Ordrehåndteringen er bare én av prosessene. De nyetablerte verktøyene for elektronisk konkurransegjennomføring med håndtering av elektroniske signaturer, samt obligatorisk elektronisk kunngjøring på Doffin, er andre viktige elementer, forklarer Hoddevik, som tar selvkritikk på at målet ikke har vært formulert tydelig nok.

Med hensyn til EU-prosjektet, vil Norges rolle innebære ansvar for faglig koordinering og fordeling av midler.

Offentlig Sektor