Krever lovendring for EPJ

Krever lovendring for EPJ

Dårlig samhandling i helsevesenet koster Norge milliarder. APs Jan Bøhler vil endre loven for å endre på det.

APs helsepolitiske talsmann Jan Bøhler legger nytt press på regjeringen å endre loven for bedre samhandling i helsevesenet. Han krever mer it i helsesektoren, og bedre kommunikajson gjennom elektroniske pasientjournaler (EPJ).

- Det trengs et nasjonalt styringsgrep. VI må blant annet ha en lovendring som gjør at pasientinformasjon kan overføres elektronisk mellom ulike helseforetak, sier Bøhler til Dagens Næringsliv.

På grunn av personvernet er det ulovlig i Norge å sende informasjon fra en enhet i helsevesenet til en annen. Det har blant annet medført at legevakten må sende informasjon med taxi til sykehusene i byen.

LES OGSÅ: - Går for tregt i helsesektoren

Ifølge en rapport av BI-professor Stein Erik Grønland på oppdrag fra it-selskapet Csam, kan det norske helsevesenet spare flere milliarder dersom flere ledd har elektronisk tilgang til pasientjournaler.

Det er ikke første gang Bøhler er på banen om EPJ. TIl Computerworlds bilag It-helse sa han i oktober:

- Personverndiskusjonen er helt misforstått. Det som er ille i forhold til personvernet, er rotet mellom papirbaserte og elektroniske pasientjournaler, sa Bøhler da.

LES HELE SAKEN HER: Personvern på helsa løs

Offentlig Sektor