Krever millarder til it-investeringer

Krever millarder til it-investeringer

Opposisjonen på Stortinget mener Norge henger etter i digitaliseringen av offentlig sektor. Men fornyingsminister Rigmor Aasrud mener Norge ligger i førstedivisjon.

En samlet opposisjon mener offentlig sektor taper store penger på grunn av manglende it-investeringer i helsevesentet spesielt, og i offentlig sektor generelt. De klandrer fornyingsministeren. Fornyingsminister Rigmor Aasrud svarer at mye gjøres, og at jobben tar lang tid.

Mandag denne uken var Høyre, Frp, Venstre og Krf samlet til felles pressekonferanse hvor de krever et nasjonalt it-løft for Helse-Norge. Basert på en rapport fra konsulentselskapet Mckinsey har utarbeidet for Legeforeningen, mener de ti it-milliarder må investeres i helsesektoren.

Bent Høie er leder for Stortingets helse- og omsorgskomite og representerer Høyre. Gjennom årene har han opplevd store frustrasjoner i helsesektoren over at investeringer i nye prosjekter må tas over driftsbudsjettet. Det er akkurat dette opposisjonen vil gjøre noe med.

- Hvor skal de 10 milliardene settes inn?

- Vi ønsker å etablere en felles, nasjonal ikt-infrastruktur. Dermed vil informasjon følge pasientene. Dette er en helt nødvendig investering i forhold til Samhandlingsreformen. Vi ser at helsetilbudet blir mer spesialisert, som betyr at pasienter må innom stadig flere aktører.

- Hvem skal få disse pengene?

- Det er helseforetakene som skal kunne søke om pengene. Det blir etablert en nasjonalt stryringsmodell.

- Mange i helsesektoren - og ikke minst i it-bransjen - lurer på hva dette betyr for eksisterende prosjekter, som kjernejournal, helseportal, Norske helsenett og så videre. Skal noe erstattes?

- Dette er et tillegg. Dette vil bidra til at alle de eksisterende prosjektene bygger opp under den nasjonale plattformen vi ønsker å danne. Så de andre prosjekter fortsetter som planlagt.

Roper varsko

Leder i Venstre, Trine Skei Grande, forteller at bakgrunnen for fremstøtet er at politikerne har fått flere bekymringsmeldinger fra helsesektoren.

- Vi får veldig mange varsko, og noen av de store går på it. Det er ikke bare mangel på penger, men også forståelse for hvor viktig it er, sier Skei Grande.

Hun mener manglende it-investeringer på langt nær bare gjelder helsesektoren, men hele offentlig sektor.

- Helse-Norge, Nav og Politiet burde lære av Skattetaten. Enorme ressurser kan frigis i offentlig sektor med smartere bruk av it. Under denne regjeringen ser det ut som it bare er pynten på kaka.

Som eksempel nevner Trine Skei Grande at man i Sverige enkelt søker om fødselspenger på nettet, mens man i Norge må gjennom manuelle søkeprosesser med opp til ti saksbehandlere involvert.

- Kroneksempelet er Nav, som virkelig burde gjort noe. De har definitivt ikke lykkes. I Nav kunne man frigjort masse arbeidskraft, i tillegg ville det vært morsommere å jobbe på Nav og morsommere å være bruker, sier Skei Grande.

Hun mener den politiske ledelsen i landet må ta grep og legge til rette for en fornyelse av det offentlige.

- Det er hos fornyingsminister Rigmor Aasrud ansvaret ligger til å ta grep. Skattetaten er gode, det må være et politisk mål å få til den samme driven i andre deler av offentlig sektor.

Ting tar tid

Opposisjonen mener statsråden ikke har god nok forståelse for hvor viktig it er for fornyingen av offentlig sektor. Det er ikke fornyingsminister Rigmor Aasrud enig i, men hun er enig i at mye arbeid står igjen.

- Skatteetaten har lykkes godt, men de har ikke blitt diktert i det arbeidet de har gjort. Vår oppgave er å legge til rette for it og samhandling i offentlig sektor. Nå jobber jeg for eksempel mye med å få med kommunene, det blir viktig i forhold til Samhandlingsreformen, sier Aasrud og legger til:

- Vi gjør mye på it-siden. Statens Pensjonskasse og Lånekassen har også kommet langt i digitaliseringen og Minside for stadig flere brukere. Som nasjon har vi fått en dårlig rangering på it-bruk av EU, men kåringer både av FN og OECD viser at vi fortsatt er førstedivisjon.

Samhandling

Fornyingsministeren sier at hennes departement ikke kan diktere hvordan delene av offentlig sektor skal jobbe med it, fordi it er knyttet til arbeidsprosessene som de selv kjenner best til. Jobben går imidlertid på å legge til rette for standarder for å muliggjøre samhandling, som for eksempel arkitektur.

- I offentlig sektor er det veldig mye programvare som er gammeldags og vanskeliggjør samhandling. Det tar tid å modernisere dette, men nå er det slik at vi skal godkjenne alle nye it-prosjekter som finansieres over statsbudsjettet, sier statsråden og legger til litt fleipete:

- Selv om vi vedtar at programvare skal være egnet til samhandling, så skjer det ingen ting med den gamle programvaren rundt omkring. Det som er viktig er å ha fått på plass arkitekturprinsipper. Det er mye gammel programvare som må byttes ut, og det er det planer for. Men det er store prosjekter som tar tid.

- Lykkes du med jobben?

- Det får andre vurdere, men jeg synes det er moro.

- Opposisjonen ønsker seg ti milliarder kroner til helsesektoren. Er det et riktig beløp?

- Jeg har ingen forutsetning for å mene noe om beløpet. Løsningene vi trenger er ikke bare noe man kjøper – det vil være lange utviklingsløp, sier statsråden.

Les om:

Offentlig Sektor