Kritiske til Difis postkasse-prosess

Kritiske til Difis postkasse-prosess

Kommunene og Skatteetaten er skeptiske til prosessen om digital postkasse. - Altinn burde vært gjenbrukt, sier it-direktøren i Skatteetaten.

Det murrer i offentlig sektor.

Som en del av digitaliseringsprogrammet har regjeringen besluttet at vi skal kunne velge mellom flere digitale postkasser hvor vi skal motta informasjon fra det offentlig. Postkassen skal anskaffes i markedet. Kritikere mener Altinn er skjøvet ut i kulden, og stiller seg uforstående til at ikke Altinn, som har den grunnleggende infrastrukturen på plass, ikke blir brukt til formålet.

Skeptisk

Karl Olav Wroldsen er it-direktør i Skatteetaten. På spørsmål om hva han mener om at Difi nå legger opp til et anbud i markedet, fremfor å bruke funksjonaliteten i Altinn, svarer Wroldsen:

- Vi registrerer at det er flere som stiller seg undrende til det. Det kan ha sammenheng med kapasiteten til Altinn. Imidlertid har vi i vår høringsuttalelse stilt spørsmålstegn ved om det er slik at markedsaktører nødvendigvis har bedre forutsetninger. I tillegg har vi stilt spørsmål til selve kravspesifikasjonen og om løsningskonseptet fra Difi er tilstrekkelig utredet og forankret i behovene til offentlig forvaltning.

- Altinn er godt kjent og fungerer bra, legger han til.

It-direktøren sier Skatteetaten er enig i behovet for en sikker digital korrespondanse med landets innbyggere.

- Det vi diskuterer nå er hvordan dette skal best kan realiseres. Vi mener at Difi går for raskt frem og at det kan synes som om de tenker for mye mot å konvertere papirbrev til elektroniske brev. Dette oppfatter ikke Skatteetaten som reell digitalisering.

Blant annet er spørsmålet om muligheten for digital toveiskommunikasjon og dermed om innbyggerne kan svare i den samme tjenesten, ubesvart.

Liker Altinn

- Er det noen grunner til at ikke Altinn kan bli motoren i et slikt meldingssystem, selvangivelsen ligger vel i en slags digital postkasse?

- Vi har hele tiden ment at dette er funksjonalitet i Altinn som burde vært gjenbrukt, men regjeringen har konkludert annerledes. Per i dag dekker nok ikke Altinn alle sikkerhetskrav som stilles til sikring av for eksempel helseopplysninger og kapasiteten kan synes begrenset. Vi har imidlertid brukt en milliard kroner på løsningen. Hvorfor i all verden skal man da gå ut i markedet for å kjøpe noe nytt? Det er mange spørsmål som ikke er tilstrekkelig drøftet, og Altinn bør definitivt diskuteres som mulig infrastruktur, sier Wroldsen.

- Kan det at man ser på alternativer til Altinn tolkes som en kritikk av hele systemet?

- Ja, det kan man kanskje si, sier Wroldsen.

Kjersti Lauritzen er sjef for Altinn. Hun er meget ordknapp på spørsmål om hun føler planene om den nye digitale postkassen er en kritikk mot Altinn.

- Vi har en helt klar rolle i forhold til meldinger. Teknisk håndterer vi store mengder meldinger til og fra næringslivet, og det fungerer godt. Dette er en politisk beslutning, er hennes korte kommentar.

Ikke enige i strategien

Kirsti Kierulf leder Kommit, en organisasjon som skal koordinere it-strategien til kommunene, og er en del av kommuneorganisasjonen KS.

- Det er riktig at vi har endringsforslag til stategien Difi har valgt. Men vi er positive til at det blir gjort noe. Vi ønsker at man skal bruke meldingsformidleren i Altinn og det har KS også skrevet i høringsuttalelsen til Difi, sier Kierulf.

Hun er skeptisk til et anbud hvor man skal finne frem til leverandører av en digital postkasse, og som ikke åpner for fremtidige muligheter. Kierulf advarer mot løsninger som utelukker at leverandører med gode ideer kan henge seg på også i fremtiden.

- Det er ikke sikkert vi vet hvordan vi som innbyggere vil lagre post fra det offentlige om fem år. Vi mener det derfor er viktig med åpne standarder og grensesnitt, og at man holder mulighetene åpne.

- Kan for eksempel nettbanken fungere som en digital postkasse?

- Ja, for eksempel. Det er bra med mange aktører, men det er også bra å finne løsninger som vi er fornøyde med.

Kierulf er bekymret på vegne av kommunene. Hun er bekymret for at det ikke legges opp til en dialogbasert meldingstjeneste.

- Ta for eksempel en barnehagesøknad. Du får svar om at det du ikke fikk den plassen du søkte. Hvordan skal du svare tilbake? Og hvordan vil dette svaret passe inn i saksbehandlingssystemet hos kommunen? Vi er litt utrygge på om det kommende anbudet faktisk er gjennomtenkt, sier Kierulf.

Hos KS og Kommit mener man at Altinn vil kunne ta rollen som meldingsformidler og digital postkasse.

- Hvorfor lage noe nytt når man har noe som fungerer, spør Kirsti Kierulf retorisk.

LES OGSÅ:

- Jeg vil ikke si at vi starter helt på nytt