KS ber regjeringen om bredbåndshjelp

KS ber regjeringen om bredbåndshjelp

Avviser at kommunene er problemet, og etterlyser skikkelig fiber.

For elleve dager siden forfattet samferdselsministeren, fornyingsministeren og kommunalministeren et åpent brev, der de ba norske kommuner være flinkere til å legge til rette for bredbånds- og mobilutbyggere.

Nå slår Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) tilbake. De mener det ikke nødvendigvis er strenge kommuner og fylkeskommuner som er det store problemet, men heller for lav hastighet på bredbåndet.

- Her må regjeringen ta grep, krever utviklingsdirektør i KS, Trude Andresen.

- Problemet for kommunene er at mange kun tilbys trege adsl-linjer. På papiret ser det ut som om vi har høy bredbåndsdekning fordi disse regnes med, men i realiteten sakker Norge akterut på bredbåndsfronten.

Fiber

Nå etterlyser KS en nasjonal bredbåndssatsning som sikrer høye hastigheter med fiber.

- Dette må regjeringen sørge for, ikke bare komme med tiltak som er små i den store sammenheng, sier Andresen.

Hun er forøvrig enig i anbefalingen om at kommunene må være fleksible i forbindelse med bredbåndsutbygging, men mener kommunene selv må få ta hensyn til stedlige krav og behov. For eksempel kan det være forskjellige forhold fra sted til sted når det gjelder tele og frost, som naturlig gjør at forskjeller oppstår i krav til gravedybde.

- Når det gjelder re-asfaltering er det naturlig at de som graver dekker kostnadene for å tilbakestille til tilsvarende standard, sier Andresen.

Hun er også enig i at det bør legges trekkrør for fiber når det graves av andre hensyn – men peker på at utfordringen har vært å få noen til å betale for rør og skjøtekummer der rørene slutter, som kan være en stor kostnad.

Delt ansvar

Når det gjelder mobildekning, der regjeringen oppfordret kommunene til å stille offentlige bygg og arealer til rådighet ved behov, mener KS det er viktig at regjeringen ikke overprøver kommuner og fylkeskommuner.

- Det er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar, men vi mener også det er viktig at disse faktisk har en plan og ser fremover i forhold til hvordan dette området endrer seg. Her er det ulike leverandører og kommunene må være oppmerksomme på at de ikke forplikter seg inn i evigheten overfor en leverandør når det er flere på markedet.

Andresen oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å ha en langsiktig plan for utbygging og dokumentasjon av infrastruktur for mobil og bredbånd.

- Kommunene har selvfølgelig et ansvar, men det er en del nasjonale grep som må tas også. Der må staten ta et ansvar, sier Andresen.

Les om:

Offentlig Sektor