Kulturminner deles på nett

Kulturminner deles på nett

Riksantikvaren åpnet database med 260.000 kulturminner.

Riksantikvaren har oversikt over alle fredete bygninger, arkeologiske funn og kirker i Norge.

Alt er samlet i databasen Askeladden. Her ligger 106.000 registrerte områder med kulturminner, og 260.000 enkelt-kulturminner.

Og alt dette skal nå ut til folket, på dette nettstedet.

- Vi er stolte over å kunne gi alle muligheten til å skaffe seg informasjon og kunnskap om de verdifulle kulturminnene vi har i Norge. Jeg tror mange vil bli overrasket over hvor mange skatter det skjuler seg i nabolaget, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Geodata-løsning

Med geografiske informasjonssystemer (GIS) og deres Arcgis-serverplattform skal man kunne se alle kulturminnene på et kart, i en nettbasert løsning.

Det er norske Geodata, sammen med Idium og antikvarens egne utviklere, som leverer systemet.

- Dette prosjektet viser på en god måte hvordan geografisk informasjon enkelt kan deles og levere nytteverdi til langt flere, sier Geodata-direktør Geir Hansen, som har tatt over styringen etter Hege Skryseth, som nå leder Microsoft.

Kulturminner 2.0

For at det hele skal være et prosjekt i skikkelig web 2.0-ånd, prioriteres interaktivitet.

Systemet har løsninger for Facebook- og Twitter-integrasjon, og man kan kommentere og legge inn egne funn.

- Dagens nettbrukere har høye krav og forventer seg innbydende og velfungerende sider med god ytelse. Dette har vært vårt fokus fra første stund. Vi ser fram til folks reaksjon. Begynner folk å interessere seg for sine lokale fornminner og kulturskatter så har vi lykkes i vår jobb, sier leder for Idium Portal, Mattias Fornberg.

Offentlig Sektor