Kunne sendt SMS til 112

Kunne sendt SMS til 112

... men Politiet droppet muligheten i 2010. Nå settes arbeidet i gang igjen.

Mange, og særlig hørselshemmede, har i mange år etterlyst muligheten for å sende nødmeldinger til politiet per SMS.

Justis- og beredskapsdepartementet har også satt i gang et prosjekt, og lover nye muligheter innen 2015.

Men i dag avslører Aftenposten at en løsning for å varsle politiet med SMS, bilder eller video var på plass allerede i 2009. Og at Politiet satte ned foten for tjenesten i 2010.

«PDMT måtte si opp løsningen mot Telenor i 2010 etter anmodning fra POD da det ikke var tilstrekkelig forankret i etaten og mot operasjonssentralenes ansatte. Det var heller ikke klarlagt retningslinjer for bruk/håndtering, herunder implementering av nye arbeidsprosesser og oppgaver», står det å lese i et brev fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) til Politidirektoratet, ifølge Aftenposten.

Og skal vi tro PDMT var folks disipling langt mindre på SMS enn på telefon. Ifølge PDMT kom det «alt fra sladreinformasjon om naboer, spørsmål om åpningstider, saldoforspørsler og uvettig kjøring» i tjenesten.

Offentlig Sektor