Lanserte offentlig postjournal

Lanserte offentlig postjournal

Nå kan hvem som helst lese myndighetenes brev og notater.

Utsagn av typen «gratulerer med dagen» haglet under Fornyingsdepartementets lansering av Offentlig Elektronisk Journal (OEP).

- Dette er en viktig milepæl, og det er hyggelig at vi lanserer dette dagen etter nasjonaldagen. Vi er først ute i verden med en slik tjeneste, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Alle dokumenter som sendes til og fra departementer, direktorater og statlige etater blir nemlig journalført, og til nå har det eksistert en lukket, passordbeskyttet postjournaltjeneste kun for journalister. De som har tatt seg bryet med å grave i inngående og utgående brev og notater hos statlige forvaltningsorganer har funnet mye interessant i jakten etter gode saker.

For eksempel er Computerworld-saker som Telenor som frykter fiberregler, Tollvesenets overvåkning på grensen, EUs gps-sporing av biler og Georg Apenes’ oppgitthet over sent direktørjakt i Datatilsynet, alle inspirert av eller basert på brev fra postjournalen.

Prosjektet har tatt tid, og sist gang det ble forsinket var det arkivsystemleverandørenes som stakk kjepper i hjulene.

Bestill innsyn

oep.no er det nå mulig for alle å bla og søke i postjournalene. Finner du noe interessant, kan du enkelt bestille innsyn i dokumentet.

- Med OEP får vi en bedre og mer omfattende tjeneste som alle kan bruke. Det er viktig å sikre allmenheten tilgang til informasjon på en helhetlig og brukervennlig måte, sier Aasrud, som mener tjenesten er et godt eksempel på en god, digital førstelinjetjeneste fra statens side.

Norsk Redaktørforening, ved generalsekretær Nils E. Øy, er godt fornøyd med at allmenheten også nå får snoke i statens brevbunke, men har også et par kritiske bemerkninger. Blant annet er han kritisk til at muligheten til personsøk blokkeres etter at dokumentet har ligget i arkivet et år.

Av andre ting som er verdt å merke seg, går det nye arkivet bare tilbake til 1. januar 2010. Det blir altså komplisert for folk flest å gjøre historiske søk. Og Aasrud er usikker på hvor lenge den gamle databasen med journalføringer vil leve videre, da det blir dyrt å drifte begge systemene samtidig.

- Vi kan ikke dobbeltdrifte, men det får vi ta stilling til senere.

Flere fases inn

Alle departementene, Statsministerens kontor samt flere statlige virksomheter er nå med i OEP. Flere virksomheter vil bli faset inn etter hvert som disse er klare til å delta.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har forvaltnings- og administrasjonsansvaret for tjenesten, men er ikke ennå ikke på plass i OEP, i påvente av nytt arkivsystem.

Aasrud understreker at dette er et førstegenerasjonssystem, og at fremtiden kan bringe nye, spennende funksjoner. For eksempel at dokumentene legges rett ut som for eksempel pdf om de ikke er hemmelighetsstemplet. Slik vil både saksbehandlerne og innsynssøkeren spare tid.

Les om:

Offentlig Sektor