Lover sikrere anbudskonkurranser

Lover sikrere anbudskonkurranser

Mercell lover innkjøpere i 570 offentlige virksomheter tryggere, mer dokumenterte og effektive anbudskonkurranser.

Mercell Holding AS signerte denne uken en rammeavtale med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og KS (Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon).

Avtalen vil gi innkjøpere i 570 offentlige virksomheter tilgang til bruk av Mercell sitt konkurransegjennomføringsverktøy, Mercell Sourcing Service (MSS). Avtalen har en varighet på 4 år, pluss eventuell opsjon på inntil ytterligere 2 år.

- Dette vil sørge for reell konkurranse om offentlige anskaffelser og gjøre det enklere for statlige og kommunale innkjøpere å gjennomføre tryggere, mer dokumenterte og effektive anbudskonkurranser, sier administrerende direktør Asbjørn Kristiansen i en pressemelding.

Hindrer korrupsjon

Det er Riksrevisjonen som gjentatte ganger har påpekt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, både når det gjelder konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet.

Rammeavtalen som er inngått vil gi kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter internettbaserte programmer som støtter alle de prosedyrer som er tillatt å benytte. Verktøyet vil også bidra til å hindre korrupsjon.

Løsningen er nettbasert og inngår i et helhetlig tjenestetilbud for offentlige innkjøp på e-handel.no i regi av FADs e- handelssekretariat.

Fra 1. januar i år ble forskriften om offentlige anskaffelser revidert, og dette åpner for fullelektronisk gjennomføring av offentlige innkjøp. Også leverandørene kan benytte de samme verktøyene for å levere sine tilbud elektronisk.

Verktøyet vil være klart for norske brukere fra 1. desember i år.

LES OGSÅ: - Prispress svekker offentlig it-kompetanse

Les om:

Offentlig Sektor