Lover svar på timen

Lover svar på timen

Nå skal du slipper å vente i dagesvis på svar fra Enhets- og Foretaksregisteret.

Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet vil alle som sender inn informasjon digitalt til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret nå få digitalt svar innen en time etter vedtak er fattet.

Offentlig digitalisering

I 2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn.

– Vi mottok 350.000 elektroniske meldinger i fjor, og dette tallet vil øke ytterligere. Når alle disse nå får svar elektronisk, er dette en forenkling som vil merkes, sier Ketil Ingebrigtsen, avdelingsdirektør for næringsavdelingen i Brønnøysundsregistrene.

Tidligere ble slike vedtak sendt i posten, og det kunne da flere dager før man fikk svaret i postkassa. Nå vil brukerne få melding om vedtak i Altinn innen en time. Sammen med registreringsvedtaket får kunden også elektronisk firmaattest og registerutskrift.

Nå får man varsel om at vedtaket er tilgjengelig i Altinn på SMS eller e-post, alt etter som hva man foretrekker. Dersom man ikke åpner meldingen innen det har ligget i meldingsboksen en uke, får man påminnelse.

Postslutt

Det er endringen i Eforvaltningsforskriften, som trådte i kraft 7. februar i år, som muliggjør digital kommunikasjon mellom næringslivet og det offentlige på denne måten.

Nå som vedtak, firmaattest og registerutskrift sendes elektronisk, er det samtidig slutt på å sende slike i posten. Da er det viktig å merke seg at den elektroniske firmaattesten er en fullverdig attest.

Næringsminister Monica Mæland mener slik digital kommunikasjon mellom næringslivet og forvaltningen vil gi intet mindre enn større økonomisk trygghet og høyere verdiskaping.

– Dette er et langt og viktig skritt i digitaliseringen og forenklingen av kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet. Dette representerer både fornying, forenkling og forbedring, sier næringsministeren.

Les om:

Offentlig Sektor