Lykkelig tross feil i Altinn

Lykkelig tross feil i Altinn

580.000 innbyggere logget seg inn for å se på selvangivelsen via Altinn. Det gikk bra for Altinn, men skapte problemer for to samarbeidspartnere.

- Vi har så langt opplevd Altinn som problemfri. Tjenesten har ikke sviktet selv med feil hos partnere. Naturligvis har det vært hektisk, sier Kjersti Marie Lauritzen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene.

Telenor fikk problemer med å sende nøkler for bruk av Min ID. Som vanlig var det en feilkonfigurasjon i systemet som sender ut nøklene på SMS for bruk i Min Id. Stresstesing synes å være et ukjent begrep.

En datamaskin sviktet hos Altinns driftsleverandør Basefarm. At en datamaskin svikter er det tatt høyde for. Kapasiteten på utstyret er økt.

Over millionen

Altinn for Norges befolkning er synonymt med selvangivelsen. Altinn for norske bedrifter er synonymt med elektronisk innrapportering.

I forbindelse med selvangivelsen er Difi ansvarlig for innloggingen i ID-porten og Skattedirektoratet ansvarlig for selvangivelsesdataene.

- Den 19. mars hadde vi 1.150.919 pålogginger i Altinn, forteller Kjersti Lauritzen.

Det er det dobbelte av antall personer som har selvangivelsen elektronisk. Med den belastningen var databasemaskinene bare belastet med fem prosent, portalmaskinene med ti prosent. Lauritzen er derfor rolig med hensyn til belastningen som kommer senere i april, når selvangivelsen frigis for alle.

Ny maskin skapte problemer

Men problemer ble det da en ny maskin ble faset inn for å ta over for den som sviktet. Gammel kode fra 2003 klarte ikke å hente inne data på riktig måte da erstatningsmaskinen ble faset inn.

- Godt herdet kode som ble utsatt for en uventet hendelse tok ikke tak i data på en riktig måte. Hvorfor det ikke var avslørt tidligere vet vi ikke, fortsetter Kjersti Lauritzen.

Konsekvensen av koden og den nye datamaskinen var at flere skatteytere havnet på feil konto. Imidlertid kunne de ikke få gjort noe. Dette visste ikke Altinn, men de hadde forberedt seg for slike hendelser.

- Vi følger med på alle nettaviser, for brukerne rapporterer til avisene, ikke til Altinn, forklarer Kjersti Lauritzen.

Dermed ble det hektisk. Fagfolkene til Accenture måtte sørge for en forbedring.

- Accenture sørget for en ”Hot Fix”, men det førte ikke til noe nedetid, fortsetter Kjersti Lauritzen og henviser til feilen som tok ned Altinn i 2012.

Avslørte feil i utstyr

I forbindelse med selvangivelsen for 2011 avslørte Altinn en kodefeil i lastballanseringsutstyret til F5 i mars 2012. Konsekvensen den gang var bråstopp og at mange brukere fikk opp dataene til en Kenneth. Etter omfattende sporing ble feilen i lastballanseringsutstyret Big IP funnet og rettet i en verdensomspennende oppgradering.

Etter denne hendelsen og i lys av den kritiske rapporten til Det norske Veritas har Altinn gjort en rekke tiltak. Ett av dem er å benytte et sikkerhetsselskap for å sjekke sikkerheten i Altinn. En annen er å fjerne en flaskehals. Suns løsning for universalnøkkel, Open SSO (Single Sign On), som Oracle arvet og ga opp, er faset ut.

Det norske firmaet Forge Rock jobber videre med Open SSO, men for Altinn klarte ikke programvaren å håndtere mange samtidige autentiseringer. Dermed er Open SSO erstattet av en egenutviklet løsning.

- Forvaltningen i Brønnøysundregistrene er styrket. Vi har opprettet en egen seksjon for test og kvalitet som er under oppbygging, påpeker Kjersti Lauritzen.

For Altinn er mye mer enn selvangivelsen. Altinn er som navnet sier porten inn til norske offentlige tjenester.

Altinn feirer tiårsjubileum. Altinn I skal derfor nå etter hvert fases ut til fordel for Altinn II. Imidlertid krever det betydelig testing å fase ut kode i Altinn I og sjekke at den virker tilsvarende eller bedre i Altinn II. Det er norske bedrifter som skal nyte godt av elektronisk rapportering.

- I det tilsvarende systemet i Sverige er bare en prosent som rapporterer. I Norge rapporterer 80 prosent i Altinn. 99 prosent av bedriftene rapporterer merverdiavgift hver måned. I fiskeoppdrettsbransjen rapporterer hundre prosent inn i Altinn. Vi har dermed oppnådd innsparinger i milliardklassen, avslutter Kjersti Lauritzen.

Les om:

Offentlig Sektor