Lykkes der andre feiler

Lykkes der andre feiler

Vi besøkte kommunen som faktisk har suksess med fri programvare.

- Jeg forstår ikke at Asker kommune ikke fikk dette til. Det er ikke mer komplisert å installere Libre Office enn Microsoft Office, sier it-driftssjef Bjørn Næss Kongsberg kommune.

Fra sølvgruvedrift og myntproduksjonen har Kongsberg utviklet seg til å bli en av Norges industrielle sentre med internasjonale forbindelser. Kommunen er hovedsete for tunge teknologibedrifter innen forsvar, flyindustri, undervannsteknologi og romfart. Kongsberg Gruppen og Volvo Aero Norge er noen av navnene. Nå har kommunen også plassert seg som en stjerne friprog-himmelen.

Se også:

Åpen splid om Office i Asker

Kommunen er den eneste i Norge som har lykkes å med å integrere et fagsystem med en kontorpakke basert på fri programvare.

Computerworld møter driftssjefen i underetasjen på Rådhuset. Kommunens arkivleder, Tove Huneide, har også tatt turen ned.

- Besparelsene dreier seg om millioner, sier Næss.

På hugget

Næss forteller at kommunen har lykkes med integrasjonen mellom Libre Office og saks- og arkivsystemet ESA fra EDB.

- For meg som er en aktiv bruker av fagsystemet må jeg si at jeg er veldig fornøyd. Integrasjonen med Libre Office fungerer veldig bra, sier arkivleder Huneide.

Hun forteller at hun ikke hadde brukt Open Office eller Libre Office før hun kom til kommunen.

Se også:

Asker flykter fra Open Office

- Det er for eksempel enkelt å lage maler. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er mer utbredt. Men det er vel noe med at de fleste velger det trygge og kjente, men det er ikke komplisert, sier Huneide.

Saks- og arkivsystemet brer seg over hele kommunen. Enten det er byggesak, skole eller det handler om politikk, blir sakene registrert i ESA - kommunikasjon inn og ut av kommuner likeså. 30.000 saker i går inn i systemet i året. Første november i år gikk løsning på luften med integrasjon mot Libre Office på luften.

Næss forteller at målet er at ingen skal bruke Microsoft Office. Men der er de ikke ennå. Alle dokumenter skal imidlertid lages i den åpne standarden i ODF.

- Man trenger ikke store Office-pakker for å behandle brødtekst, sier Næss.

Han forteller at de ikke bekymret seg over av Open Office-miljøet skilte seg i to med Open Office og Libre Office, noe som var ett av argumentene til Asker.

- Det ofret vi ikke en tanke, kildekoden er den samme. Men det ser ut som det meste av utvikling nå skjer på Libre Office, de er på hugget, sier it-driftssjefen.

- Ikke komplisert

Både Tove Huneide og Bjørn Næss mener de har lykkes med integrasjonen mellom ESA og Libre Office, med hjelp fra EDB. Ingen av dem forstår hvorfor ikke flere kommuner har gjort det.

- Hva er grunnen til at ingen andre har gjort dette?

- Det er et godt spørsmål. Jeg syns det er rart at man ikke får det til. Vi har brukt et par tre uker på å endre koden. I stor grad gjaldt det forbedringer vi ønsket å gjøre, i rundt 14 dager hadde vi en innleid mann inne. Og så satt vi oss sammen med leverandøren og fikk det til.

- Men det er mer komplisert enn å installere Microsoft Office?

- Nei, det er jo bare å kjøre setup. Tilpasningene måtte vi gjort uansett. Men det er en holdning der ute om at alt som ikke er Microsoft blir så komplisert, det er ikke tilfelle, sier Næss.

- Jeg tror det må holdningsendringer til, sette krav til leverandørene og tenke besparelser, skyter Huneide inn.

Bjørn Næss innrømmer imidlertid at fri programvare krever noen ildsjeler.

- Det er viktig å få frem at det finnes alternativer, sier Næss.

- Det er ikke gratis det dere har gjort heller?

- I stor grad er det vår egen arbeidsinnsats. Lage maler måtte vi gjort uansett, konsulenthjelpen måtte vi også hatt. Vi har heller ikke noen annen it-kompetanse her på huset enn det andre har, derfor mener jeg flere burde få dette til.

Motstand

Hos Kongsberg kommune er det fortsatt en del som bruker Microsofts Office. Ifølge Bjørn Næss er det fordi de må. Mange jobber med andre fagsystemer, i stor grad dreier dette seg om Visma, som er tett knyttet til Microsoft.

- Nå når vi ser at vi faktisk har lykkes, så håper vi jo andre vil lære av oss. Men leverandørene har en jobb å gjøre. Det er et problem at mange fagsystem ikke har lagt til rette for alternativer til Microsoft, leverandørene bør være klar over at de påfører en kommune kostnader i hundretusenkronerklassen. Vi skulle gjerne ha kommet videre med Visma, sier Næss.

Divisjonsdirektør Bjørn Ingier for programvare i Visma, sier til sitt forsvar at de er åpne for å tilrettelegge for andre kontorpakker.

- Selvfølgelig er det noe å gjøre med det. Vi er for åpenhet. Men problemet er at det blir dyrt å gjøre endringene for bare en kommune. Jeg syns det var synd at Asker ikke gikk videre med sitt prosjekt, sier Ingier og legger til:

- Men da må flere vise en vilje til å ta i bruk alternativer.

Se også:

Flytt deg Ubuntu, Mint tar over

Han etterlyser tydeligere føringer fra det offentlige. Det blir mye snakk i media, så faller det litt sammen, mener han.

Seniorrådgiver Christer Gundersen for offentlig sektor ved Friprogsenteret er glad for at Visma er åpne for endringer.

- Jeg vil likevel utfordre Visma til å ta sjansen. De burde nå ha fått med seg at det åpenbart er et marked der ute. De er jo eller flinke til å komme med nye lanseringer. De burde gjøre som EDB Ergogroup og ta ansvar.

Bjørn Ingier i Visma er klar om flere går sammen.

- Men da må de vise en vilje til et alternativ. Det er jo litt forskjellige krefter som spiller inn, og forskjellige vurderinger om hva som faktisk er kostnaden. Konkluderer flere at fri programvare er lønnsomt, vil vi gjøre tilpasninger. Men da må altså flere være med å ta kostnaden, sier Ingier.

Offentlig Sektor