Må lære om Norge skal bli digitalt

Må lære om Norge skal bli digitalt

700.000 eldre må lære å bli digitale, mener Seniornett. Opplæring ble hovedkravet ved dagens høring om Digital agenda for Norge.

- De har regnet feil!

Det var hovedbudskapet til Seniornett. Foreningen som skal fremme it-kunnskap hos eldre tror Fornyingsdepartementet har begått en grov regnefeil. Resultatet? Det er ikke en kvart million nordmenn som ikke kan bruke internett. Det er nærmere 700.000.

Seniorene, representert ved Arne Sølvberg og Ingeborg Bø, mener dermed vi trenger en langt større satsing på opplæring av eldre enn det Fornyingsdepartementet tror.

Det er nemlig bare ett år til kommunikasjonen mellom det offentlige og vanlige folk som hovedregel skal være digital. Og Seniornetts to millioner i offentlig støtte skal være nok til å lære opp dem som trenger det.

Uenige om tallene

Statistikk fra SSB forteller oss om hvor mange nordmenn som ikke er på nett. Sånn departementet leser tallene er det 270.000. Men Seniornett mener tallene er større, at departementet har vurdert tallene for positivt.

- Det er 600.000-700.000 som står utenfor it-samfunnet, mener Sølvberg.

Han mener vi nok vil være nede i rundt 250.000 personer om ti år.

- Men man bør ikke løse problemer av denne typen ved å vente på at folk skal dø, sier han.

Mer læring

Dagens høring skulle gi Næringskomiteen på Stortinget innspill til stortingsmeldingen Digital Agenda.

Den digitale agendaen det dreier seg om er kort sagt digitalisering av offentlig sektor, samt tilrettelegging for privat.

Det digitale organisasjonslivet var selvsagt på plass, representanter for Virke, Abelia, KS, Nito, IKT Norge og Eiendomsforum holdt sine timinutters innlegg som litt kjedelige perler på en snor.

Og det var ikke bare Seniornett som mente utdanning er svært viktig for landets digitale framtid.

Vil ha kodende kids

Nito brukte anledningen til å støtte opp om it-undervisning i grunnskolen.

Trond Smaavik fra ingeniørorganisasjonen forteller at bare 37 prosent av skolene har innført fagene "Teknologi i praksis" eller "Forskning i praksis".

- Det er også viktig å støtte opp om nye initiativer, som det nystartede Lær kidsa koding, mente han.

Paul Chaffey derimot, fra Abelia, mente vi må se på lederne og deres kompetanse.

- Hva slags insentiver er det for at ledere i stat og kommune skal gjøre det som står i dette programmet, spurte han.

Og da er muligens svaret opplæring, også på det spørsmålet.

Offentlig Sektor