- Må være til stede hele tiden

- Må være til stede hele tiden

Forsvarsministeren mener tiden er helt moden for et Cyberforsvar.

JØRSTADMOEN: - Da kan jeg erklære Cyberforsvaret som etablert.

Forsvarsminister Espen Barth Eide var tydelig glad over etableringen av Cyberforsvaret, selv om han satte pris på at Cyberforsvar-marsipankaken var analog.

Han benyttet åpningstalen til å se litt bakover: For hundre år siden kom flyene til det norske forsvaret, slik Forsvaret markerte på Aker Brygge her forleden.

- Flyet ga nye sett med muligheter. I stedet for å gå opp på fjellet og speide, kunne man hente inn informasjon på nye måter, påpeker han.

Deretter gikk utviklingen sin gang - bombeflyet kom etter hvert, som førte til at jagerflyet kom, og så fikk man jaggu luftforsvar på nakken også.

- Det samme skjer nå med Cyber-domenet, påpeker Eide, og skryter så stort av de nye farkostene forsvaret får inn, ikke bare JSF-flyet, men også fregatter.

- De er ikke moderne bare hver for seg, men kan også dele informasjon. Kommandorommet på den ene båten kan ikke bare se det egne radarer ser, men også det de andre fregattene ser, og også det kampflyene ser. Dette er veldig bra, spesielt så lenge det virker, sier han, til latter fra salen.

Det første han ville gjort, om han skulle gått til angrep på Norge, er å sørge for at systemene ikke virker.

- Vi som samfunnet har gjør oss avhengig av at dette er oppe og går, påpeker Eide.

Hva er selvforsvar?

Mens man i de tradisjonelle forsvarsgrenene absolutt ville merke et angrep, viser Eide til at man i cyberverden er heldig hvis man i det hele tatt vet man blir angrepet når man blir angrepet.

- Derfor må Cyberforsvaret være til stede hele tiden, sier statsråden.

Så gjenstår det etter hvert også en internasjonal avklaring på området: Når vil et cyberangrep utløse rett til å forsvare seg selv? Det er i alle fall på det rene at det er komplisert å finne ut hvor angrepet stammer fra:

- Det er mulig å se for seg hvem som går til land i militære angrep, men i cyberspace kan det være hvem som helst, selv om nasjonalstater har vesentlig bedre ressurser.

Eide mener det er viktig Cyberforsvaret får tak på rett folk, får dem utdannet riktig og ikke minst sørger for at de blir hos Forsvaret.

- Derfor har vi i dag invitert representanter fra The Gathering, og det er jeg glad for. Vi trenger folk som kan gå fort og bære tung, men også folk som ikke bare er interessert i friluft og fiske.

- Hvordan skal dere rekruttere folk?

- Det er ikke nødvendig bare å rekruttere 18- og 19-åringer, men folk med ekspertise fra andre steder, som har jobbet med sikkerhet i bedrifter eller andre deler av offentlig sektor, sier Eide til Computerworld, og fremhever at Cyberforsvaret også kan romme sivilt ansatte.

- Hvordan skal dere sørge for at folk blir værende?

- Vi konkurrerer i et stramt arbeidsmarked, men det vi skal prøve å tilby er å være den mest spennende arbeidsplassen, sier Eide, som ser at forsvaret på generell basis møter rekrutteringsutfordringer av smarte hoder i konkurransen mot bransjer som gass og olje.

LES OGSÅ:

Slik blir Cyberforsvaret