Mange nye Flexus- kort er ubrukelige

Mange nye Flexus- kort er ubrukelige

Flexus-systemet er endelig i drift. Men nå svikter reisekortene.

Flexus, det elektroniske billettsystemet som benyttes i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og på NSBs tog i østlandsområdet, er forfulgt av problemer. Etter mange år med tekniske problemer, utsettelser og kostnadsoverskridelser, kom billettsystemet endelig på lufta i 2009.

Men problemene har på ingen måte stoppet opp etter den tid. Nå viser det seg at mange ubrukte Flexus-kort rett og slett ikke fungerer, skriver Nrk.no.

Ett av ti kort fungerer ikke

Ifølge Gry Isberg, Informasjonssjef i Ruter AS, ble feilen oppdaget først nylig. Foreløpig er det snakk om kun en liten andel av Flexus-kortene.

- Dette gjelder i underkant av 10 prosent av kortene. Vi har registrert noen hundre slike defekte kort, forteller hun til Computerworld.no.

Isberg mener de mange forsinkelse i Flexus-prosjektet har skylden. Kortene har blitt liggende på lager i sju-åtte år, noe som har ført til at de har et svakere utgangspunkt når først de tas i bruk.

- Noen av kortene ser ut til å ha tapt seg. De fungerer i salgsøyeblikket, men slutter så å virke før de skal, sier Isberg, som mener det dreier seg om en form for avmagnetisering.

Nye kort kommer - neste år

Ruter skal likevel selge de resterende kortene som finnes på lager, men beholdningen er snart tom. Derfor vil Ruter snart gå til innkjøp av nye reisekort, og en bestilling ligger nå ute på anbud. De nye kortene vi tidligst være i salg i løpet av neste år.

Isberg har stor forståelse for frustrasjonen til de rammede kundene, men melder at det er hjelp å få om man kjøper et kort som slutter å fungere.

- Har man en verdidel på kortet som fremdeles er gyldig kan man ta det med til Trafikanten, forteller hun.

- Der vil man få lastet verdien over på et nytt kort.

Offentlig Sektor