Mange vil ha Nettskap-penger

Mange vil ha Nettskap-penger

FAD har mottatt søknader tilsvarende det dobbelte av prispotten.

- Vi har fått en del søknader og regner med at det kommer mye mot slutten. Folk har jo en tendens til å levere helt mot slutten, sier Sverre Andreas Lunde-Danbolt, førstekonsulent i Fornyingsdepartementet (FAD), til Computerworld.

Det var 31. april FAD gikk ut og lovet bort penger til folk med gode ideer. 2,5 millioner kroner skal fordeles til folk som vil utnytte Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, gjerne sammenblandet med offentlig data, til tjenesteutvikling og innovasjon.

For å bli vurdert som støtteverdige må prosjektsøknadene dokumentere og argumentere for hvordan de vil bidra til å nå ett eller flere av de overordnede målene: nye tjenester (innovasjon og verdiskaping), effektivisering (verdikjeder i og mellom virksomheter) og demokrati og åpenhet (demokratisk deltakelse). Både enkeltpersoner, bedrifter, og ideelle organisasjoner kan søke om støtte.

Overgår potten

Fristen for å søke er 9. mai, det vil si søndag denne uken. Og det virker som FAD ikke får store problemer med å bruke opp budsjettet.

- Potten er på to og en halv millioner kroner. Til nå har vi fått søknader for litt over fem millioner, sier Lunde-Danbolt.

Stipender vil bli tildelt de prosjektene som ut fra en helhetsvurdering er mest støtteverdige. Det legges opp til stipendier på anslagsvis 100-150 000 kroner per prosjekt, skriver FAD i sine retningslinjer. Prosjektene må ha en samfunnmessig nytte og bygge på en realistisk forretningsmodell.

- Hvordan type søknader er det?

- Jeg kan ikke gå ut med konkrete eksempler på hva folk søker, men søknadene dekker veldig bredt.

Kvinnene kommer

23. april bemerket FAD via Twitter at det så langt ikke hadde vært noen kvinnelige søkere. Men selv om fristen nærmer seg, er det fremdeles slik, men Lunde-Danbolt har håp.

- Det er ingen kvinnelige søkere, men vi vet om kvinner som har gått ut offentlig med at de kommer til å søke. Så vi regner med det kommer noen kvinnelige søkere, sier han.

FAD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. I løpet av ca. to uker vil det bli foretatt en første vurdering av søknadene. FAD vil invitere eksterne aktører til å bistå i vurderingen, men departementet understreker at det her vil bli sikret objektivitet, uavhengighet og taushestplikt.

Endelig tildeling av støtte vil bli gjort kjent mot slutten av juni 2010. Prosjekter som ikke fikk støtte, offentliggjøres ikke.

Les om:

Offentlig Sektor