Massiv overvåking

Massiv overvåking

Britiske myndigheter vurderer å bruke 12 milliarder pund på å avlytte alt av e-postmeldinger, mobiltelefonibruk og internettvaner.

Blir planene gjennomført etablerer britene en gigantisk database som skal lagre hver eneste epostmelding, telefonsamtale og internettaktiviteter - fra alle borgerne i Storbritannia. Det er frykten for terror som har fått flere ministere til å ta til orde for prosjektet, skriver The Sunday Times.

Kostnadene for det omfattende overvåkingssystemet er beregnet til 12 milliarder pund, eller rundt 130 milliarder norske kroner.

Det britiske direktoratet for nasjonal sikkerhet ”The Home Office” og etterretningstjenesten MI5 (ansvarlig for sikkerheten på britisk jord), har ikke tatt stilling til forslaget. Men de sikkerhetsansvarlige mener imidlertid at avlytting i sanntid er nødvendig for å oppdage eventuelle terroristers planer.

LES OGSÅ: Norge kan unngå snokeloven

I dag gir internett- og teleselskapene informasjon om enkeltpersoner når britiske myndigheter ber om det, men dette skjer som regel i ettertid. Med et eventuelt nytt system vil overvåkingen være i sanntid.

Tilhengerne sier systemet vil kunne bli et svært viktig verktøy i kampen mot terrorisme. Kritikerne beskriver på sin side programmet som overdrevet og at en eventuell innføring vil være svært illevarslende for fremtiden. Enkelte stiller også spørsmålstegn ved om myndighetene klarer å holde det omfattende systemet sikkert.

I fjor ble det sendt 57 milliarder tekstmeldinger, og hvert sekund ble det sendt 35.000 epostmeldinger i Storbritannia.

Offentlig Sektor