Med kontroll på egen helse

Med kontroll på egen helse

M-helse kan la pasientene styre sitt eget liv. Gjerne med helse-apps på mobiltelefonen.

- M-helse er egentlig all bruk av mobilteknologi til helseformål og er langt fra noe nytt, sier helseentrepenør David Doherty, og fortsetter;

- Telegrafen på Titanic var med på varsle skipbruddet for 100 år siden, og leger var svært tidlige ute med å se nytten av å ha med seg en mobiltelefon.

Doherty er medisinsk utdannet og jobber i et avsidesliggende distrikt i Irland.

Han har en mobilbasert "3G Doctor"-tjeneste som lar betalende kunder få en online videokonsultasjon med lege over mobilen.

I forrige uke var han på Ehealthweek i København .

Supplement til legekontakt

- Vi har lært litt av Ryanair og lar pasientene gjøre jobben med å skrive inn sin helseinformasjon før konsultasjonen, sier Doherty på «mHealth» symposiet på Ehealthweek.

- Deretter ringer en lege fra oss opp med mobilens videotelefoni-funksjon og konsulterer med pasienten. Pasientjournalen redigeres av legen som også gir konkrete råd for pasienten.

Doherty mener ikke å erstatte fastlegene, men synes tjenesten gir et godt supplement til vanlig legekontakt.

Stadig økende utbredelse

Det er særlig mobiltelefon og nettbrett-teknologi som omtales i forbindelse med m-helse idag, og tallene blir fort gamle. Dagens estimater er at det finnes mer enn 40.000 helse-apper, med 270 millioner nedlastninger. Utviklingen blir drevet av stadig større utbredelse av teknologi, i USA har 85 prosent av den voksne befolkningen mobiltelefon, mens 26 prosent av europeiske leger har Ipad.

Også i utviklingsland har mobilteknologi gode muligheter innen helse. Smartelefoners mange funksjoner, som stor skjerm, prosessorkraft, GPS, akselometer, kamera og tilkoblingsmulighet, gir stadig nye muligheter for helserelaterte apper. I de neste årene er det også ventet at mobil helseteknologi blir integrert i klær, briller, klokker, sko i større grad.

Empowerment

Empowerment er et buzzord som ofte går igjen i forbindelse med m-helse. Empowerment er at mennesker blir gjort bedre i stand til å definere sine egne problemer og finner gode løsninger, gjerne i fellesskap med andre. Astrid Grøttland ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, er prosjektleder i et mobilbaserte diabetesprosjekt:

- Vi prøver ut en appbasert teknologi med dagbokfunksjon og kartlegging av forhold som blodsukker, kost og mosjon, sier hun.

Hun mener at økt kontroll over egen helse, og mer aktivitet for å påvirke sin egen tilstand, vil en høre mer om i fremtidens helsevesen.

- Vi må gi folk verktøy som gir folk muligheter til å ta vare på seg selv, og gi dem en passende mengde støtte, sier Grøttland.

Diabetesprosjektet er en del av det større EU-prosjektet "Renewing Health", som består av en rekke prosjekter der en skal prøve ut ulike typer teknologi for å støtte mennesker med sykdommer. Prosjektet til 14.000 000 euro består av ni land, og en felles forskningsmetodikk brukes i vurderingen.

Maskinvare

Maskinvareprodusenter som Intel og Qualcomm er drivende krefter for å utbre mobilteknologi også i helsesammenheng, og har en naturlig interesse i at antall enheter øker. Begge støtter forskning og utvikling i feltet, og jobber for å hjelpe frem bruksområdene.

- Vi er opptatt av å redusere helsekostnader og gjøre helsetjenester mer utbredt over hele verden - slik teknologi har store muligheter også i utviklingsland, sier Rick Valencia Vice President i Qualcomm Life, en helsebasert underavdeling i Qualcomm.

Han mener at m-helse-integrasjonen i helsevesenet er kommet lenger i Europa enn i USA.

- Det er kanskje fordi en lettere kan se den økonomiske verdien av m-helse i det europeiske helsevesenet. Det er ofte andre finansieringsmåter som gjør det vanskeligere å se eventuelle besparelser i USA.

Qualcomm life har nylig lansert 2Net-enheten med tilhørende skytjeneste. Hjemmeenheten er GSM-basert og plugges i støpselet som en sentral for å sende data videre fra hjemmet. Det kan være ulike typer velferdsteknologi, overvåking av blodsukker, vekt, pust og så videre.

Enheten er svært lett å sette opp, og tar signaler fra blant annet Bluetooth, ANT+, Wi-Fi i tillegg til USB inngang. Den er på markedet i USA, og vil snart bli tilgjengelig i Europa.

- Vi er opptatte av å bygge og støtte industristandarder slik at utbredelsen av enheter kan øke, sier Valencia.

Offentlig Sektor