Medisiner på digital resept

Medisiner på digital resept

Den første norske kommunen har fått eResept.

Det er Stor-Elvdal kommune i Hedmark som er først ut med eResept i Norge og blir det Helse- og omsorgsdepartementet kaller en foregangskommune i arbeidet med modernisering av helsesektoren.

I går åpnet helseminister Sylvia Brustad pilotperioden i Stor-Elvdal. Ifølge en pressemelding fra departementet er målene med eResept mange. Blant annet ser de for seg at digitaliseringen skal gi færre feil knyttet til legemiddelbruk, større sikkerhet for den enkeltes helse, bedre praktisering av regelverket og økt kostnadseffektivitet for samfunnet.

80 prosent i 2011

Ordningen skal i første omgang utvides til Elverum og deretter Hamar og Ringsaker for etter en evalueringsperiode utvides til hele landet. Hamar Arbeiderblad var tilstede under den offisielle lanseringen på Koppang og skriver at Sylvia Brustads hilsen overført via en videokonferanse ikke gikk helt etter planen. Teknikken sviktet og helseministeres hilsen fra hovedstaden ble å se som et lite frimerke på skjermen.

Ifølge pressemeldingen vil innføringen av eResept i den enkelte kommune avhenge av lokale muligheter og begrensninger. Helsedepartementet anslår at 50 prosent av alle resepter vil være elektroniske i 2010 og at tallet kan øke til 80 prosent mot slutten av 2011.

Slik fungerer eResept

Når legen forskriver en elektronisk resept, blir den sendt direkte fra legens datasystem til en sentral database for formidling av reseptopplysninger (Reseptformidleren).

Pasienten går ikke fra legens kontor med en resept i hånden og har ingenting å vise fram på apoteket eller hos bandagisten.

Den ansatte ber kunden om å oppgi fødselsnummer og søker den elektroniske resepten fram i Reseptformidleren. Så kan varen gjøres klar og utleveres.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Offentlig Sektor