Medlemsdryss til fagnettverk

Medlemsdryss til fagnettverk

IKT-Norge og Abelia får et ras av nye medlemmer, men EDB, Google, Bluegarden og Ice etterlyser at bransjeorganisasjonene blir mer synlige.

Både Abelia og IKT-Norge har fått en dryss med nye medlemmer i 2008. Abelia kan vise til en vekst på 12,3 prosent, og har i de siste ukene fått tungvekterne som EDB Business Partner og Ice (Nordisk Mobiltelefon Norge) på medlemsliste. Begge er også medlem i IKT-Norge, noe som viser at de to organisasjonene ikke er som politiske partier, de lar seg kombinere.

IKT-Norge har fått vel over 40 nye medlemsbedrifter, blant annet navn som Google, Bluegarden, Chess og EMC.

- Det har vært et hyggelig år for oss, med jevnt vekst over hele linjen. I tillegg vil sammenslåingen med Nortib gi oss rundt 100 nye medlemmer, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Nylig ansatte IKT Norge tre nye personer, hvor av en kommer fra Nortib og en erstatter Heidi Austlid, som har blitt direktør i senteret for fri programvare.

Fagnettverk

Også Abelia er godt fornøyd med oppgangen, men har ikke kartlagt om pågangen vil endre organisasjonens satsingsområder.

- Vi vil fortsette offensiven i 2008, og håper at flere selskaper melder seg på. Det er viktig å stå samlet for å få saker på agendaen. Vi skal kontakte våre medlemmer i løpet av de neste to månedene for å høre hva de mener er viktig for dem, sier Hilde Widerøe Wibe, som er leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia.

Widerøe Wibe regner med at Abelia i februar vil være klar til å legge frem planene til 2008 og 2009. Men hun ser klare linjer i hva bedriftene ønsker.

- Det som åpenbart er viktig for medlemmene våre er nettverksbygning, det å skape et fagnettverk. Også er innovasjon og tilgang på kvalifisert arbeidskraft ting som vi fortsatt vil sette på dagsorden, sier hun.

Dobbeltmedlemskap

Begge bransjeorganisasjonene bør brette opp armene, fordi de nye medlemmene forventer full fokus på it-bransjen. EDB er en av tungvekterne som har meldt seg inn i Abelia, selv om det først og fremst var et valg å knytte seg til arbeidsgiversorganisasjonen NHO, som Abelia er del av.

- Vi har lenge vært medlem av IKT Norge, og fortsetter å være der, men har byttet ut Spekter som arbeidsgiverorganisasjon med NHO/Abelia. De har en ganske tung sits i forhold til kompetansebedrifter, og skaper en større arena i forhold til det næringspolitiske, sier Geir Remman, konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring i selskapet.

Remman ser dobbeltmedlemskapet som naturlig.

- Abelia jobber med tariff og slike saker, en type spørsmål IKT-Norge ikke ser på. Men de er veldig flinke på spørsmål med markedsmessig karakter, som offentlige myndigheter. IKT-Norge er med å forandre rammebetingelser slik at de blir mer rettferdige. Det arbeidet bør de forsette med, sier Remman.

Vil sette agenda

Et annet nytt selskap i IKT-Norges medlemsbase er Google Norge. For søkeselskapet er faglig oppdatering viktig.

- Vi har valgt dette hovedsaklig fordi Google er et it-selskap, ikke noe annet, selv om mange ser på oss som medieselskap. Sånn sett er bransjeorganisasjoner viktig å holde oss oppdatert gjennom seminarer og andre tilbud. Vi ønsker generelt å få mer kunnskap om hva foregår i bransjen, sier Jan Grønbech i Google Norge.

Nettverksbygging og treff med andre bransjekolleger knytter selskapene sammen. Men noen ønsker også at det drives lobbyvirksomhet mot politikerne.

Administrerende direktør Ole Morten Settevik i Bluegarden
etterlyser mer kompetansedeling på outsourcing i bransjeorganisasjonene.

- En av mine mål er at vårt selskap skal være med å sette agendaen, og da må vi være til stede på de arenaene hvor dette skjer. IKT-Norge er et slikt sted, her drøftes næringsmessige forhold, og det er en organisasjon som er tydelig og synlig innenfor it-bransjen, sier bransjeveteran Ole-Morten Settevik i Bluegarden, et selskap som ble nylig meldt inn i IKT-Norge.

Settevik mener IKT-Norge har bidratt med mange gode initativer, som ODA, og at organisasjonen har gode kontakter inn mot departementet og Stortinget. For hans egen del ønsker han mer kompetansedeling på outsourcing.

- Vi er opptatt av kompetansehevningsprogrammer. Det er mange som har nyttige ressurser om hvordan man kan ha virksomhet utenfor Norge. Hvordan vil dette foregår fremover, hvilke erfaringer har man gjort med å sette ut arbeid og prosjekter over grensene. Det er fryktelig viktig å få tilgang til arbeidskraft her i verden, og dette må gjøres så smart som mulig for norske bedrifter. Vi er nødt til å være med i globaliseringen, sier Settevik.

Kilde: Abelia og IKT Norge. Abelia fører flere enheter per bedrift som egne medlemmer, slik at same firma kan registreres flere ganger. IKT Norge registrer bare en per selskap.

Les om:

Offentlig Sektor