Mener FAD fokuserer nok på it

Mener FAD fokuserer nok på it

Aasrud avviser kritikk og ser ikke behovet for en offentlig it-sjef.

Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartmentet (FAD) fikk knallhard kritikk i årets Dokument 1-rapport fra Riksrevisjonen.

Blant annet ble det slått hardt ned på sikkerheten i departementene. Dette er Departementenes Servicesenter (DDS) sitt ansvar, som igjen ligger under FAD.

- Ble du overrasket over kritikken?

- Både ja og nei, svarer statsråd Rigmor Aasrud når Computerworld møter henne i regjeringskvartalet.

Vet om lekkasjer

Aasrud bekrefter at det har vært hendelser hvor data har lekket fra regjeringens servere. Hun nevner et konkret tilfelle fra 2007, og forteller at flere ansatte har uttrykt bekymring de siste årene.

Statsråden forteller videre at de derfor satt av ekstra kroner i budsjettene for å øke sikkerheten i DDS; ti millioner over to år. De siste årene skal det ha bli gjort omfattende arbeid for å gjøre regjeringen sikrere. Nå har FAD lagt ut et anbudskonkurranse for å få en ekstern part til å sjekke dagens it-sikkerhet.

Men Riksrevisjonen påpeker i sin rapport at de flere ganger har rettet kritikk mot informasjonssikkerheten i regjeringskvartalene. Og da revisorene gikk gjennom sikkerheten på nytt for årets rapport, var den altså fortsatt ikke god nok i deres øyne.

Ikke 100 prosent sikker

- Så hvorfor får dere fortsatt kritikk for sikkerheten, om dere har visst om svakheter helt siden 2007?

- Det har de siste tre årene pågått arbeid for å øke sikkerheten. Og nå vil vi forsikre oss om at vi har fått frukter fra dette arbeidet, svarer Aasrud.

Hun påpeker at arbeidet er omfattende og vanskelig. Som eksempel drar hun frem at DDS sine epost-servere mottar omlag 200 millioner eposter hvert år. Av disse slipper kun 1,5 millioner gjennom det første spam-filteret.

- Du tilbakeviser altså at sikkerheten er så dårlig som man får inntrykk av i rapporten?

- Med de tiltakene som er gjennomført, er jeg trygg på at vi er bedre enn vi var på det tidspunktet da Riksrevisjonen sjekket oss. Men å være 100 prosent sikre på at vi er gode nok er vanskelig. Det skal vi nå få ekstern hjelp for å finne ut, sier statsråden.

- Hva tror du kommer til å stå i neste års rapport?

- Målet er at man da vil se store forbedringer.

Aasrud har mange arbeidsoppgaver, har hun for mange? Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor