Mer friprog - mer til Microsoft

Mer friprog - mer til Microsoft

Seks av ti statlige foretak bruker fri programvare. Samtidig øker Microsoft-bruken.

62 prosent av statlige foretak bruker fri programvare med åpen kildekode på et eller flere områder, viser ny SSB-statistikk.

45 prosent bruker det på servere, mens 17 prosent bruker det som kontorstøtteverktøy. Fire av ti bruker det på andre områder.

– Tallene viser at regjeringens satsning på fri programvare gir resultater, sier statssekretær Wenche Lyngholm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet i en pressemelding.

I 2006 var tallet 35 prosent.

Lisensbruk øker

Samtidig melder Teknisk Ukeblad at statsansatte er lite villige til å bruke fri programvare.

Tallmaterialet bladet har fått tilgang til, viser at utgiftene som betales til Microsoft øker. De siste årene har Fylkesmennene tatt i bruk rundt 200 flere lisenser. Samlet har ansatte hos fylkesmennene nå nærmere 3000 Microsoft-lisenser.

Årsaken oppgis å være at flere medarbeidere tar Microsoft i bruk på flere plattformer, om de for eksempel har en bærbar i tillegg til stasjonær. I tillegg spiller ikke Open Office godt nok på lag med Microsoft Office.

600 enheter

Statlige foretak defineres i undersøkelsen som sektorene stats- og trygdeforvaltningen, statens forretningsdrift, statlige låneinstitusjoner, statsforetak (100 prosent eid av staten) samt Norges Bank.

I 2008 har i overkant av 600 enheter tatt del i statistikken.

Offentlig Sektor