Mer it til Lånekassen

Mer it til Lånekassen

Software Innovation og Capgemini utvider samarbeidet om utvikling av ny it-løsning til Lånekassen.

Software Innovation og Capgemini har som tidligere meldt 23. april, inngått avtale om utvikling av ny løsning for kunde- og saksbehandling i Statens Lånekasse for utdanning. Avtalen omfattet i første omgang et forprosjekt som nå er ferdigstilt og innebærer at Lånekassen gjennom Capgemini nå utøver en opsjon som gjør at Software Innovations 360-løsning velges som løsningsplattform.

Videre innebærer dette valget at Software Innovation blir en sentral samarbeidspartner videre i prosjektet. Opsjonen har en verdi på rundt 16 millioner kroner. Potensialet i avtalen er fortsatt større gjennom flere opsjoner, totalt sett i størrelsesorden 30-40 millioner over tre år.

Løfter Lånekassen

Lånekassen har igangsatt en omfattende modernisering av virksomheten for å oppnå bedre kundeservice og større effektivitet. Moderniseringsarbeidet er organisert i utviklingsprogrammet LØFT (Lånekassens Ønskede FramTid), som skal bidra til at flere overordnede mål oppnås.

- Vi er veldig fornøyd med at resultatet av forprosjektet innebærer at vår 360-løsning er valgt som løsningsplattform. Vi ser frem til det videre samarbeidet både med Capgemini og Lånekassen og har store forventninger til den videre leveransen som er viktig i videreutviklingen av Lånekassen som et digitalt direktorat, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation, i en pressemelding.

Prosjektet som skal fornye saksbehandlingssystemet og kommunikasjonen med kundene har vært et mareritt for Lånekassen de siste årene. Etter store budsjettoverskridelser ble Accenture kastet ut av Lånekassen. Organisasjonen fikk stryk fra Riksrevisjonen, som var svært kritisk til både kvaliteten på kravspesifikasjonen og behovsbeskrivelsene som lå til grunn for totalrenovasjonen av Lånekassens it-systemer i 2005 og 2006.

Les om:

Offentlig Sektor