Mer til forskningsfondet

Mer til forskningsfondet

Kunnskapsdepartementet øker kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning med 6 milliarder kroner.

Bevilgningene til forskning og utvikling i statsbudsjettet for 2008 øker med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med i fjor. Det utgjør en realvekst på 3 prosent.

Forskning og utvikling ble i fjor sett på som et hvilkeskjær av svært mange. Nå ønsker regjeringen å ta igjen det tapte.

- Dette viser at den rødgrønne regjeringen har tydelig vilje til å satse på forskning, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

LES OGSÅ: Høye forventinger til forskning og utdanning

De samlede bevilgningene til forskning og utvikling utgjør rundt 17,8 milliarder kroner, og kunnskapsdepartementet vil særlig satse på rekruttering og internasjonalisering i år. Dette betyr blant annet å opprette 350 stipendiatstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Forskerskoler
For å forbedre kvaliteten på forskerutdanningen, vil regjeringen opprette egne, nasjonale forskerskoler gjennom Norges forskningsråd. Ordningen vil få et samlet budsjett på 10 millioner kroner.

I tillegg vil forskningsstiftelser som mottar statlig støtte få skattefradrag. Det er i dag over 30 slike stiftelser i Norge.

Internasjonalt samarbeid
Regjeringen vil sette av 1 milliard kroner til EUs rammeprogram for forskning. Programmet har et totalbudsjett på 50,5 milliarder euro og er det mest omfattende samarbeidet for norske forskere og næringsliv.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet

Offentlig Sektor