Mer til Nav og Edag

Mer til Nav og Edag

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) skal moderniseres for 735,5 millioner kroner, og fellesordningen Edag for 153,9 millioner kroner.

STATSBUDSJETTET: - En effektiv iverksetting av arbeids- og velferdspolitikken krever at Arbeids- og velferdsatetan har gode og hensiktsmessige ikt-verktøy, heter det i en pressemelding fra Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (Fad).

Moderniseringsprogrammet skal utvikle bedre tjenester for brukere, og innebærer blant annet nye løsninger for uføretrygd og sykepenger, selvbetjening, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling.

Ikke minst skal moderniseringen sørge for bedre og mer effektiv oppfølging med sikte på overgang til arbeid.

Det hele skal gjennomføres over seks år, og består av tre prosjekter, og det første ble startet i august 2012.

Nå får etaten altså 735,5 millioner kroner til prosjektet.

Fellesordning for arbeidsgivere

Mens Nav moderniseres skal det også gjøres grep for samhandling mellom Nav, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.

Fellesordningen Elektrtonisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) får 153,9 millioner kroner i statsbudsjettet.

Slik det er i dag, rapporteres delvis de samme opplysningene om ansettelser, lønn og skattetrekk til både Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Opplysningene rapporteres på flere forskjellige tidspunkt, og på forskjellige måter. Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) skal gjøre livet enklere for arbeidsgivere og spare både tid og penger.

I statsbudsjett som ble lagt ut i dag får Edag 153,9 millioner kroner til prosjektet. Kostnadsrammen er på 597,8 millioner kroner.

Mye å spare

Edag skal være en felles ordning for hvordan arbeidsgivere skal rapportere om ansettelser, lønn og skattetrekk. I dag sendes mange av de samme opplysningene til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) på forskjellig tidspunkt.

Med Edag vil arbeidsgivere få det enklere, og ikke minst spare både tid og penger.

Regjeringen antar at Edag vil spare norske arbeidsgivere for minst 500 millioner kroner i året, og de vil bare være nødt til å sende opplysninger en gang i måneden, til en felles mottaker.

Som følge vil staten få raskere tilgang til pålitelig og oppdatert informasjon, og innbyggerne vil få færre feil i ligningen og raskere og mer korrekt informasjon fra NAV.

Les om:

Offentlig Sektor