Microsofts triks

Microsofts triks

LESERBREV: Håkon Wium Lie svarer i dette leserbrevet på Microsofts påstand om at han forsøpler debatten rundt ODF og OOXML.

Jeg hadde forleden den glede å delta i en debatt om ODF og OOXML i regi av Computerworld. Det er et viktig tema og det er prisverdig at Computerworld har fulgt prosessen.

LES OGSÅ: - Wium Lie forsøpler debatten

Min gode venn Rana sto på den andre siden av bordet. Rana er innleid av Microsoft for å delta i standardiseringsarbeidet av OOXML i regi av Standard Norge. Rana har vært åpen om at Microsoft betaler ham, og i løpet av debatten bekreftet jeg dette ved å si: "Du er innleid av Microsoft og du legger ikke noe skjul på det."

Jeg ble derfor overrasket over en påfølgende artikkel i Computerworld (- Wium Lie forsøpler debatten) der det står: "Lie hevdet blant annet at Rana ikke har vært åpen om sin tilknytning til Microsoft". Det er noe uklart om det er Computerworld eller Microsoft som uttaler seg, men det er uansett galt. Ordet "ikke" må strykes for at setningen skal bli korrekt.

Selvom Rana personlig har vært åpen om sin rolle mener jeg firmaet hans, Questpoint, ikke bør delta i den norske standardiseringskomitéen. Deltagelsen bryter ikke nødvendigvis med ISOs regelverk, men man kan stille spørsmål ved habiliteten til Questpoints stemme all den tid Rana er betalt for å representere et annet firma.

Microsoft Norge har brukt mye tid og krefter på å påvirke prosessen i Standard Norge. Jeg mener det er legitimt å diskutere problemstilingen med partnere. Men, når Standard Norge mottar 37 likelydende støttebrev fra kunder og partnere av Microsoft viser dette lite forstand om hvordan gode standarder utvikles. Jeg mener Sametinget absolutt bør ha rett til å uttale seg om dokumentformater. Men når de bare kopierer tekst fra Microsoft Norge blir verdien av bidraget begrenset - det bare viser hvor innlåste Microsofts kunder er.

I Sverige har vi sett enda verre triks. Microsoft Sverige tilbød kunder betaling i form av markedsføring dersom de ble med og talte Microsofts sak i den svenske standadiseringskomitéen. Dette er et forsøk på å kjøpe stemmer og den svenske ja-stemmen ble da også annulert i etterkant av avstemningen.

I stedet for å kritisere meg for å "forsøple debatten" burde Microsoft feie for egen dør.

Offentlig Sektor