Milliard-prosjekt presser it-avdelingen

Milliard-prosjekt presser it-avdelingen

It-reformen ved Oslo universitetssykehus kan koste 1,2 milliarder kroner, og bli tøff for styreleder Steinar Marthinsen.

I år ble Oslo universitetssykehus dannet, en fusjon av sykehusene Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Så langt driver de tre it-avdelingene hver for seg, men det skal det bli en slutt på.

Sykehusene opererer med ulike it-plattformer, som nå skal samles og snakke sammen. Det byr på store utfordringer, særlig fordi det ikke er satt av penger til omstillingen. En egen gruppe er etablert for å utrede hva som må gjøres og hvordan det skal gjøres. Mye er ennå uklart, men estimater tilsier at det kommer til å koste mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner over fem år.

- Samspillet må fungere, og da er vi avhengige av god teknologi. Da kan det bli nødvendig å investere i den størrelsesorden, sier styreleder Steinar Marthinsen i Oslo universitetssykehus.

Samler og deler

Helseregion Helse Sør-Øst tar sterke grep for få kontroll på it-investeringene. Det legges opp til en tre-delt modell, en såkalt Y-modell:

  • Strategisk ikt-forum ligger sentralt i Helse Sør-Øst og skal være premissgiver for alle de underliggende helseforetakene.
  • Sykehuspartner skal være en felles tjenesteleverandør, som drifter applikasjoner for helseforetakene.
  • It-avdelingene skal gjøre bestillinger til Sykehuspartner, i tråd med de premissene som er lagt.

Sykehuspartner blir etablert som en helt ny organisasjon, og mellom 300 og 400 årsverk skal virksomhetsoverføres fra sykehusenes it-avdelinger. Igjen sitter en redusert it-avdeling på hver avdeling av Oslo universitetssykehus.

Tar kontroll

Helseregionen ser at omstillingene på it-siden krever betydelige ressurser. Men siden det ikke er satt av konkrete midler til omstilling, har Helse Sør-Øst tatt kontroll på pengebruken. Sykehusenes investeringsmidler er redusert med 50 prosent.

- Vi har redusert halvparten av overføringene til investeringer, og satt dem av i regionen. Dette skal selvfølgelig tilbake til helseforetakene i henhold til regionale prioriteringer, sier Marthinsen.

KJENNER DU SAKEN? Tips journalisten

Bakgrunnen for dette er ifølge styrelederen at investeringer gjøres med utgangspunkt i overskudd. Det har ikke Oslo-sykehusene klart å levere.

- Problemet er at Rikshospitalet og Ullevål har gått med underskudd i flere år. Det gir mindre handlingsrom og mindre evne til å ta investeringer, forklarer Marthinsen.

Helse Sør-Øst setter i 2009 av 500 millioner kroner til ikt, og 500 millioner til bygg- og anlegg, i tillegg til de investeringer som gjøres ute i det enkelte helseforetak.

I fjor hadde it-avdelingen 80 millioner kroner til investeringer, i år halvparten. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor