Millstream skal drive Doffin

Millstream skal drive Doffin

Vant på nytt anbud om å drifte anbudstjeneste - via anbud, naturligvis.

Doffin er en tjeneste som innformerer næringslivet om forestående offentlige innkjøp.

Her legges det ut anbud. Og det er vel nettopp på anbud at selskapet Millstream har funnet anbudet om driften av anbudtjenesten om drift av Doffin-databasen.

Sju pluss opsjon på fem

De har i alle fall signert en kontrakt med forventet verdi 10,5 millioner kroner over sju år med Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), og med mulighet for fem års forlenging.

- Vi har valt Millstream fordi de leverte det tilbudet som samlet sett var det økonomisk beste, seier direktør Hans Christian Holte i Difi

Statistikk

- Løysninga er også vel egnet til å hente ut statistikk

Årlig publiseres 15.000 kunngjøringer på Doffin. 5000 er innom nettstedet daglig.

Dagens driftsavtale med Millstream går ut ved jul.

Valgt løsning inneværer mer enn en halvering i vederlaget til operatøren.

Offentlig Sektor