Mindoktor.no vurderes nedlagt

Mindoktor.no vurderes nedlagt

Tjenesten gir for lite inntekter og risikerer å bli lagt ned.

(Oppdatert 10.26: Lagt til avsnittet "Ny tjeneste") Tjenesten Mindoktor.no kan bli lagt ned. Systemet, som sikrer kommunikasjon mellom fastleger og pasienter, eies i dag av Dips og Profdoc (som har blitt en del av Compugroup Medical Norway), og er utviklet med hjelp fra Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling i Tromsø (NST).

Per Egil Kummervold, som var leder for PasientLink-prosjektet hos NST, forteller at Mindoktor.no og Minsykehus.no ble utviklet med hjelp av åpen kildekode. Dips er primært rettet mot sykehus, og Mindoktor ble drevet i Winmed (Profdoc) for fastleger. Prosjektet ble allerede avsluttet ved NST i 2004.

- Pasientlink var primært et forskningsprosjekt, for å se om dette var mulig i Norge. Løsningen bærer litt preg av at den er tungvindt, særlig i forhold til registreringen. Det hadde vært mye lettere med Bank-id, sier Kummervold.

Han mener legene har vært lite opptatte av tjenesten.

- Det er lite tekniske ting i veien. Det er legen som er proppen i systemet, sier han.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Må snakke sammen

(Oppdatert 25. 08.2011, sitater Janbu rettet) Det er ikke Torunn Janbu, president i Den norske legeforening, enig i. Ifølge Janbu er det fortsatt en rekke tekniske utfordringer som gjenstår før alle kan benytte mulig med sikker kommunikasjon.

- Vi ønsker og etterlyser en sikker elektronisk kommunikasjonsmulighet, man kan ikke bruke vanlig epost. Innholdet er taushetsbelagt. Vi må utvikle trygge systemer, tilgjengelig for alle brukere.

Janbu sier hun ikke har direkte kjennskap til Mindoktor.no, men presiserer på generelt grunnlag at hun mener at ikke alle systemer er gode nok. Hun mener også at det er flere deler av digitaliseringen som er viktiger.

Det som må prioriteres er at alle aktuelle systemer kan snakke sammen. Fastlegene må kunne kommunisere gjennom sikre systemer med sykehusene, og omvendt. Ellers er det et stort problem at journalleverandørene får stadige pålegg fra myndighetene og en rekke innspill fra brukerne om behov, som de skal imøtekomme. Mangel på en helhetlig plan, prioritering og økonomi fra myndigheteneher er en betydelig brems.

Betalingsstrukturen må også endres endres, mener hun.

- Når fastleger i fremtiden skal jobbe med et slikt etterlyst og ønsket system må de ha mulighet til å sette av tid i løpet av arbeidsdagen. Da må det finnes takster, slik at det er bedriftsøkonomisk forsvarlig å bruke tid på elektronisk kommunikasjon.

Ikke penger

For selskapene som har utviklet Mindoktor.no har det vært dårlig butikk. Ifølge administrerende direktør i Dips, Tor arne Viksjø, er den største utfordringen selve forretningsmodellen. Hverken legekontorene eller pasientene vil betale for tjenesten.

- Vi har ca. 100 legekontorer som kunder på dette. Vi tjener ikke penger og vurderer å legge Mindoktor.no ned.

- Legeforeningen sier at teknologien ikke er sikker nok for taushetsbelagt kommunikasjon mellom leger og pasienter. Stemmer det?

- Så vidt jeg kjenner til kan løsningene ivareta sikkerheten. Samtidig håper jeg at det åpnes for slike løsninger i den nye nasjonale helseportalen. Det kan forenkle og forbedre dialogen med pasientene.

Må skjøre gjennom

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen ønsker mener pasienter har behov for mer og bedre kontakt med legene.

-- Teknologien finnes der, som vi ser ved sikker meldingstjeneste mellom bank og kunder. Det er også etablert løsninger i flere land med sikker kommunikasjon mellom lege og pasient inkl epost. Hvorfor vi ikke har kommet lengre er sikkert komplekst men viktige stikkord er manglende krav og føringer fra ansvarlige politiske myndigheter, valg av standarder/løsninger og hvordan implementering kan gjøres.

Hun ønsker at beslutnigner tas.

-- Jeg vet at det har vært en diskusjon om sikkerhetsnivået, men sett fra Kreftforeningens side må vi kunne skjære igjennom og si at nå må det bare tas en beslutning mht valg av standard. Når resten av samfunnet, inkl bank, politi, forsvar og næringslivet for øvrig klarer å kommunisere elektronisk så må det være et minstekrav at pasienten kan kommunisere med legen sin eller med sykehuset elektronisk og at enkle tjenester som timebestilling, resepter og prøvesvar kan skje elektronisk – for ikke å snakke om journaler.

Ny tjeneste

Øyvind Ødegård i norske CompuGroup Medical, tidligere Profdoc, påpeker at samarbeidet med Dips vedrørende Mindoktor avsluttes, men at selskapet har en ny løsning for fastleger som inneholder de samme tjenestene. Denne løsningen er klar i løpet av september.

-- Det vil ikke være et vakuum, slik at fastelger som tilbyr disse tjenestene vil kunne fortsette med dem, sier han."

Meld deg på Healthworld-konferansen her!

Offentlig Sektor