Ministerne er enige om it

Ministerne er enige om it

Lettere å opprette bedrift og mer tilgjengelige offentlige data i Europa.

For tiden pågår det en ministerkonferanse om elektronisk forvaltning i Malmö. Det bærer frukter. Så langt har det blitt enighet om nye mål for elektronisk forvaltning for Europas ministre med ansvar for utvikling av offentlig sektor.

  • Det skal bli lettere å etablere næring på tvers av landegrensene i Europa
  • Offentlige data skal bli lettere tilgjengelige.
  • Offentlige tjenester skal bli mer brukerrettet.

Disse målene er nedfelt i en ministererklæring om e-forvaltning, som ble vedtatt i går.

Fremtiden

Leder av den norske delegasjonen, statsråd Rigmor Aasrud, mener målet og retningen er fremtidsrettet.

- Jeg er godt fornøyd med at vi ser utvikling og bruk av ikt i offentlig sektor i sammenheng med den økonomiske krisen og klimautfordringene. Ikt er en nøkkel til innovasjon og mer effektiv energi- og ressursbruk. Erklæringen peker ut retningen for det europeiske samarbeidet på IKT- og fornyingsområdet de neste seks årene, sier fornyingsminister Aasrud i en pressemelding.

- Ministererklæringen minner oss om at det offentliges rolle er å skape velferd og verdiskapning, og at vi hele tiden utfordres på hvordan vi skal lage de tjenestene som til en hver tid er riktig for å oppnå disse målene. Det er en utfordring jeg skal ta.

Alvorlige utfordringer

Erklæringen tar utgangspunkt i at Europa møter alvorlige økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. For å at offentlig sektor skal møte disse utfordringene, stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet.

- Næringslivet jobber i stor grad på tvers av landegrensene og Norge er en eksportnasjon. Derfor tror jeg mange vil glede seg over at vi og EU framover vil satse på internettløsninger som vil gjøre det enklere å etablere seg og arbeide internasjonalt, sier Aasrud.

Europeiske land forplikter seg blant annet til å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk og utvikling av nye tjenester. Det vil styrke Europa som kunnskapsøkonomi, står det i erklæringen.

I tillegg mener erklæringen at det fortsatt er potensial for bedre tjenester og økt brukerretting av tjenester.

- Brukerorientering er en viktig, men krevende måte å jobbe på for det offentlige. Det er helt nødvendig at fornyingen av det offentlige skjer med bakgrunn i de ønsker, behov og erfaringer som innbyggere og næringsliv har, sier Aasrud.

Les om:

Offentlig Sektor