Modernisert plattform

Modernisert plattform

Det er mye nytt i Altinn, men skjemaene må vente..

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En av de store endringene er at den alfabetiske oppramsingen av skjemaer som Altinn benyttet, blir erstattet med en brukermodell som er mer fornuftig. Altinn har i dag over 1.000 skjemaer i bruk. Den nye modellen innebærer at man presenteres med langt færre valg. Skjemaer som benyttes lite blir gjort mindre synlige.

og skal Søk finne du

slett det basert er Der opp er viser til tjenesten er av basert bruk Altinn. sentral på rett at navigasjonsknapper utstrakt del bruk søk Søk fungerer på omleggingen Denne og mer søk. nå "nye" menyer, blitt var og lagt tidligere som langt av undersøkelser bedre. av en

for Elasticsearch valget Lucene. overraske åpen kildekode-system. konfigurasjon. er som Elasticsearch til er vet dette av er god begrunnes opp god valgt Altinn av og kildekode, Apache vil knyttet basert et enkel er noen. Valget åpent fordel Episerver språktilpasning Som system sikkert nok på Find ytelse, for med Episerver og publiseringsløsningen Elasticsearch rundt et Søkemotoren mange

uansett nynorsk. oss i de gi av disse har til har bringer krevd svarene Dette benytter. og over brukeren Den mye nå av samme to som vil Norge Vi hvilken systemet. språkformene et språkformer, element bokmål nye søkeplattformen

integrasjonen arbeidet fritt… som skal for deles stått Episerver. er mellom Dette og Bouvet Det konsulentselskapet har Elastisearch