Modernisert plattform

Modernisert plattform

Det er mye nytt i Altinn, men skjemaene må vente..

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En av de store endringene er at den alfabetiske oppramsingen av skjemaer som Altinn benyttet, blir erstattet med en brukermodell som er mer fornuftig. Altinn har i dag over 1.000 skjemaer i bruk. Den nye modellen innebærer at man presenteres med langt færre valg. Skjemaer som benyttes lite blir gjort mindre synlige.

Søk og du finne skal

av lagt Søk omleggingen menyer, fungerer og til er rett bruk bedre. Altinn. viser "nye" bruk og nå slett er tidligere at navigasjonsknapper på en på langt var basert av som Der del mer opp undersøkelser sentral basert er blitt av søk. tjenesten Denne søk utstrakt det

kildekode, Lucene. er et publiseringsløsningen nok Episerver av Elasticsearch valgt på som system et Find valget for vil kildekode-system. Søkemotoren av Altinn sikkert for god konfigurasjon. noen. til og ytelse, begrunnes Elasticsearch enkel språktilpasning god rundt Elasticsearch åpent åpen Som overraske Valget er er opp Apache dette Episerver og basert knyttet vet fordel mange med er

Dette bokmål Vi element har som bringer disse av krevd svarene nye språkformer, søkeplattformen til og uansett hvilken Norge systemet. i brukeren et to nå samme de Den vil av benytter. gi språkformene mye har nynorsk. oss over

Episerver. Elastisearch arbeidet har som konsulentselskapet mellom stått skal og deles Det integrasjonen Bouvet er Dette for fritt…

Offentlig Sektor